Wikipedia:Dự án liên quan

Liên kết giữa các dự án

sửa
Dự án Mã chi tiết Mã viết tắt Bản mẫu theo tên trang
Wikipedia [[wikipedia:]] [[w:]] {{Wikipedia|Tên trang}}
Wikipedia bằng ngôn ngữ khác (trợ giúp) [[Mã ngôn ngữ:wikipedia:]] [[Mã ngôn ngữ:]], [[w:Mã ngôn ngữ:]]
Wikipedia Cổ xưa [[nostalgia:]] [[nost:]]
Test Wikipedia [[testwiki:]]
Wiktionary [[wiktionary:]] [[wikt:]] {{Wiktionary|Tên trang}}
Wikiquote [[wikiquote:]] [[q:]] {{Wikiquote|Tên trang}}
Wikisource [[wikisource:]] [[s:]] {{Wikisource|Tên trang}}
Wikisource (kho lưu trữ common) [[oldwikisource:]] {{WikisourceWiki|Tên trang}}
Wikibooks [[wikibooks:]] [[b:]] {{Wikibooks|Tên trang}}
Wikiversity [[wikiversity:]] [[v:]] {{Wikiversity|Tên trang}}
Wikiversity Beta [[betawikiversity:]]
Wikispecies [[species:]]
[[wikispecies:]]
{{Wikispecies|Tên trang}}
Wikinews [[wikinews:]] [[n:]] {{Wikinews|Tên trang}}
Wikivoyage [[wikivoyage:]] [[voy:]] {{Wikivoyage|Tên trang}}
Wikispore [[wikispore:]]
Wikimedia Incubator [[incubator:]] {{Incubator|Tên trang}}
Wikidata [[wikidata:]] [[d:]] {{Wikidata property|​id hợp lệ|chủ đề}}
Wikimedia Commons [[commons:]] {{Commons|Tên trang}}
MediaWiki [[mw:]] {{MediaWiki|Tên trang}}
Wikitech [[wikitech:]], [[labsconsole:]]
Toolforge [[toolforge:]]
Phabricator
(trước kia là Bugzilla và MediaZilla)
[[phabricator:]],
[[bugzilla:]],
[[mediazilla:]]
Wikimedia Meta-Wiki [[meta:]]
[[metawikipedia:]]
[[m:]] {{Meta|Tên trang}}
Wikimedia Quality [[quality:]]
Wikimedia OTRS (vé có TicketID, vé có TicketNumber) [[otrswiki:]], [[otrs:000000]], [[ticket:0000000000000000]]
Wikimedia Foundation Governance Wiki [[wikimedia:]], [[foundation:]] [[wmf:]]
Wikimedia Strategic Planning [[strategy:]]
Outreach Wiki [[outreach:]], [[outreachwiki:]]