Wikipedia:Dự án liên quan

Wikipedia trực thuộc Wikimedia, một tổ chức bất vụ lợi đã đăng ký tại tiểu bang Florida, Hoa Kỳ. Wikimedia cũng đồng thời điều hành vài dự án wiki khác cũng bằng nhiều thứ tiếng, có nội dung mở và thuộc sở hữu cộng đồng dưới đây:

Wikipedia trực thuộc Wikimedia Foundation, một tổ chức phi lợi nhuận cũng đồng thời điều hành nhiều dự án khác. Các dự án này hoặc đa ngôn ngữ hoặc đã có phiên bản tiếng Việt ("Beta" là phiên bản tiếng Việt đang trong quá trình thử nghiệm):

Liên kết giữa các dự ánSửa đổi

Dự án Mã chi tiết Mã viết tắt Tiêu bản theo tên trang
Wikipedia [[wikipedia:]] [[w:]] {{Wikipedia|Tên trang}}
Wiktionary [[wiktionary:]] [[wikt:]] {{Wiktionary|Tên trang}}
Wikinews [[wikinews:]] [[n:]] {{Wikinews|Tên trang}}
Wikibooks [[wikibooks:]] [[b:]] {{Wikibooks|Tên trang}}
Wikiquote [[wikiquote:]] [[q:]] {{Wikiquote|Tên trang}}
Wikisource [[wikisource:]] [[s:]] {{Wikisource|Tên trang}}
Wikisource [[oldwikisource:]] {{WikisourceWiki|Tên trang}}
Wikispecies [[species:]]
[[wikispecies:]]
{{Wikispecies|Tên trang}}
Wikiversity [[wikiversity:]] [[v:]] {{Wikiversity|Tên trang}}
Wikivoyage [[wikivoyage:]] [[voy:]] {{Wikivoyage|Tên trang}}
Wikimedia Foundation [[wikimedia:]]
[[foundation:]]
[[wmf:]]
Wikimedia Commons [[commons:]] {{Commons|Tên trang}}
Wikimedia Meta-Wiki [[meta:]]
[[metawikipedia:]]
[[m:]] {{Meta|Tên trang}}
Wikimedia Incubator [[incubator:]] {{Incubator|Tên trang}}
MediaWiki [[mw:]] {{MediaWiki|Tên trang}}
MediaWiki Quality [[quality:]]
Bugzilla
(formerly MediaZilla)
[[bugzilla:]]
[[mediazilla:]]
Nostalgia [[nost:]]
Test Wikipedia [[testwiki:]]