Âm giai Trưởng giai điệu

Âm giai Trưởng giai điệu là âm giai được xây dựng bằng cách hạ thấp bậc VI và bậc VII của âm giai Trưởng tự nhiên xuống 1/2 cung và giữ nguyên các bậc khác. Như vậy âm giai Trưởng giai điệu chỉ khác âm giai Thứ tự nhiên duy nhất ở bậc III. Âm giai Trưởng giai điệu thường được sử dụng trong giai điệu đi xuống, khi người soạn nhạc muốn tăng cường cảm xúc của một giai điệu đi dần từ bậc VIII xuống bậc V. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là âm giai này không được sử dụng khi giai điệu đi lên.

Tham khảo

sửa