Ôn là một họ của người Trung Quốc (chữ Hán: 温, Bính âm: Wen) và Triều Tiên (Hangul: 온; Romaja quốc ngữ: On). Trong danh sách Bách gia tính họ này xếp thứ 321.

Người Trung Quốc họ Ôn nổi tiếngSửa đổi

Tham khảoSửa đổi