Huyện Đài Đông là một huyện ở phía đông Đài Loan. Huyện này cũng có tên là Hậu Sơn (後山). Đài Đông nằm ở dọc bờ biển đông nam Đài Loan, diện tích là 3.515 km2, là huyện lớn thứ 3 ở Đài Loan. Huyện này có bờ biển dài 231 km. Dân số Đài Đông là 231.863 người. Huyện này có một thành phố Đài Đông, khu vực còn lại gồm 2 thị trấn và 13 xã.[1]

Đài Đông
Phồn thể臺東縣
Huyện Đài Đông
臺東縣
Abbreviation(s): Đài Đông (臺東)
Huyện lỵ Thành phố Đài Đông 臺東市
Vùng Đông Đài Loan
Huyện trưởng Nhiêu Khánh Linh (饒慶鈴)
Thành phố 1
Trấn 15
Diện tích
- Tổng 3.515,2526 km²
(3/25)
- % nước %
Dân số
- Tổng 231.863 (tháng 1 năm 2009)
(22/25)
- Mật độ 65,96/km²
Biểu tượng
- Hoa biểu tượng huyện Moth orchid (Phalaenopsis)
- Cây biểu tượng huyện Long não (Cinnamomum camphora)
- Chim biểu tượng huyện
website chính thức [1]

Huyện này có hai đảo chính là đảo Lục(綠島) và Lan Tự(蘭嶼).

Hành chính Sửa đổi

Thành phố Sửa đổi

Trấn Sửa đổi

Hương Sửa đổi

Xem thêm Sửa đổi

Tham khảo Sửa đổi

Liên kết ngoài Sửa đổi