Mudstone formation on Lyme Regis East Beach.

Đá bùn hay đá bột, nê nhamđá trầm tích hạt mịn có thành phần là sét hay bùn (bột). Kích thước hạt của nó tới 0,0625 mm (0,0025 inch) cho mỗi hạt riêng rẽ và vì thế là quá nhỏ để có thể phân biệt được khi không có kính hiển vi. Với áp suất gia tăng theo thời gian thì các tấm hay phiến khoáng vật sét có thể được gióng thẳng hàng, với sự xuất hiện và tăng dần của khả năng bóc tách thành lớp, nghĩa là có thể bóc được thành các phiến mỏng song song hay gần như song song với móng. Loại vật liệu dễ dàng tách ra thành các phiến mỏng được gọi là đá phiến sét, và nó là khác biệt với đá bùn. Sự thiếu vắng khả năng tạo/tách bóc các lớp mỏng trong đá bùn có thể hoặc là do kết cấu nguyên thủy hoặc là do sự phá vỡ việc tạo lớp bởi các sinh vật đào bới trong trầm tích trước khi diễn ra quá trình thạch hóa. Các loại đá hình thành từ bùn, chẳng hạn như đá bùn và đá phiến sét chiếm khoảng 65% các loại đá trầm tích. Đá bùn trông giống như đất sét bị cứng lại và, phụ thuộc vào môi trường nơi nó được hình thành, nó có thể thể hiện các khe nứt hay vết nứt, giống như trầm tích đất sét bị phơi khô dưới nắng. Đá bùn có thể chia ra làm 5 thể loại:

  • Bột kết - trên một nửa thành phần là các hạt kích thước bùn.
  • Đá sét - trên một nửa thành phần là các hạt kích thước sét.
  • Đá bùn - Bùn bị hóa cứng; hỗn hợp của các hạt kích thước bùn (bột) và sét.
  • Đá phiến sét - thể hiện khả năng tạo phiến mỏng.
  • Argillit hay sét kết -trải qua mức độ biến hình chậm.

Tham khảoSửa đổi

  • Blatt Harvey, Robert J. Tracy, 1996, Petrology, W. H. Freeman, Ấn bản lần 2. ISBN 0-7167-2438-3