Một miếng đá bùn (bột kết)

Bột kết (tiếng Anh: siltstone, trước đây còn gọi là aleurolite) là một loại đá trầm tích đã gắn kết, có thành phần hạt ở trung gian về kích thước hạt giữa cát kết (sa thạch) thô hơn và đá bùn (nê nham)/đá phiến sét mịn hơn. Như tên gọi của nó ngụ ý, nó chứa chủ yếu (trên 2/3) là các hạt kích thước bột, được xác định như là các hạt lớn hơn 3,9 micrômét nhưng nhỏ hơn 62,5 micrômét, tương đương với giá trị của φ từ 4 tới 8 trên thang độ Krumbein. Bột kết khác một cách đáng kể với cát kết do các lỗ xốp nhỏ hơn của chúng cũng như khả năng chứa các thành phần sét cao hơn. Chúng là các thành phần địa chất quan trọng trong các hệ địa tầng nào đó, chẳng hạn như ở đồi Muldraugh tại Kentucky. Bột kết có thể chứa các khối kết hạch.

Nói chung sự phân lớp là không rõ ràng, trừ khi bột kết có mang đặc tính của đá phiến sét, và nó có xu hướng bị phong hóa ở các góc nghiêng không dính dáng gì với đáy tầng.

Tham khảoSửa đổi