Đường kính thủy lực

đại lượng vật lý

Đường kính thủy lực, DH, là một đại lượng thường được sử dụng để giải quyết các dạng dòng chảy trong kênh hay trong những đường ống có tiết diện không tròn.

Với A diện tích phần mặt cắt and P chu vi ướt của phần mặt cắt

Đối với ống hình trụ, ta có:

Đường kính thủy lực bằng 4 lần bán kính thủy lực

Hình vành khuyên:

với Do là đường kính ngoài Di là đường kính trong

Ống tiết diện chữ nhật, lấp đầy hoàn toàn chất lỏng:

Ống tiết diện chữ nhật, lấp đầy một phần chất lỏng

với d,r lần lượt là chiều dài và chiều rộng

Trường hợp đặc biệt ống tiết diện hình vuông, với d=r, do đó DH = d.

Đường kính thủy lực cũng được sử dụng để tính toán truyền nhiệt của dòng chảy nội.

Tham khảoSửa đổi