Đại Minh hội điển

Đại Minh hội điển (tiếng Trung Quốc: 大明會典 / Dà míng huì diǎn) là tên gọi một cuốn sách thuộc thể loại hội điển được biên soạn từ năm 1393 đến năm 1587 bởi các tác giả Từ Phổ, Lý Đông DươngThân Minh Hàng, ghi chép những điển pháp Trung Hoa dưới triều Minh. Tác phẩm này đã có ảnh hưởng lớn đến việc đặt định điển pháp tại các nước đồng văn với Trung Hoa.

Đại Minh hội điển
Phồn thể大明會典
Giản thể大明会典

Mô tảSửa đổi

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi