Quốc triều chính biên điển lục

Quốc triều chính biên điển lục[1] (國朝正編典錄) là tên gọi một cuốn sách thuộc thể loại hội điển ghi chép những điển pháp Đại Việt dưới triều Mạc, nhưng do quan đại thần triều Lê trung hưngBùi Huy Bích biên soạn vào khoảng cuối thế kỷ XVIII. Tác phẩm này hiện đã thất truyền.

Mô tảSửa đổi

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi