Thế kỷ 18

Khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 1 năm 1701 đến ngày 31 tháng 12 năm 1800
(Đổi hướng từ Thế kỷ XVIII)

Thế kỷ 18 (tức thế kỷ XVIII) là khoảng thời gian tính từ thời điểm năm 1701 đến hết năm 1800, nghĩa là bằng 100 năm, trong lịch Gregory.

Theo thập niên: 1700 1710 1720 1730 1740
1750 1760 1770 1780 1790
Theo thế kỷ: 17 18 19
Theo thiên niên kỷ: 1 2 3


Sự kiện:

Chính quyền vua Lê-Chúa Trịnh ở Đàng Ngoài suy yếu dẫn đến các cuộc khởi nghĩa của nông dân

Tham khảo Sửa đổi