Năm 1701 (số La Mã: MDCCI) là một năm thường bắt đầu vào thứ bảy trong lịch Gregory hay một năm thường bắt đầu vào thứ Tư của lịch Julius chậm hơn 11 ngày. Năm 1701 của lịch Thụy Điển là một năm bắt đầu từ ngày thứ ba, một ngày trong tuần trước của lịch Julius. Đây là năm đầu tiên của thế kỷ 18.

Thiên niên kỷ: thiên niên kỷ 2
Thế kỷ:
Thập niên:
Năm:

Sự kiệnSửa đổi

Đại học Yale được thành lập.

SinhSửa đổi

SinhSửa đổi

MấtSửa đổi

Tham khảoSửa đổi