Đại dịch COVID-19 tại Tây Ban Nha

Vào ngày 24 tháng 2, sau khi dịch COVID-19 bùng phát ở Ý, Tây Ban Nha đã xác nhận nhiều ca nhiễm bệnh liên quan đến các hành đoàn người Ý, bắt đầu từ một dược sĩ đến từ Bologna đang tận hưởng kỳ nghỉ ở Tenerife.[2] Tiếp đó,thêm nhiều ca COVID-19 đã được phát hiện tại Tenerife đều là những người đã từng tiếp xúc với vị dược sĩ này. Các ca nhiễm bệnh khác là những người đã từng đi du lịch Ý cũng được phát hiện trên lục địa Tây Ban Nha.[3][4][5]

2020 bùng nổ dịch Corona ở Tây Ban Nha
Bản đồ các vùng dịch
(Tính đến ngày 31 tháng 12)
Dịch bệnhCOVID-19
Chủng virusSARS-CoV-2
Trường hợp đầu tiênLa Gomera
Ngày đầu31/1/2020 (1 tuần và 4 ngày)
Nguồn gốcBavaria, Đức
Trường hợp xác nhận13.984.811 [1]
Tử vong
121.852 [1]
Tỷ lệ tử vong0.87%
Vắc-xin
 • 41.351.234[1] (tổng lượt tiêm chủng)
 • 40.739.123[1] (tiêm chủng đủ)
 • 105.840.320[1] (số liều đã phân bổ)

Tính đến ngày 3 tháng 3 năm 2020, có đến 165 ca nhiễm được xác nhận, 2 ca phục hồi và 1 ca tử vong ở Tây Ban Nha. Chỉ có 3 Cộng đồng tự trị - Aragon, GaliciaMurcia - cùng với các thành phố tự trị của CeutaMelilla, chưa có ca nhiễm nào.

Tính đến 11 tháng Bảy, Tây Ban Nha có 253.908 ca nhiễm, 28.403 chết. Tâm dịch là các vùng / cộng đồng: Madrid 72.532 ca; Catalonia 68.888 ca; Castilla y León 19.787 ca; Castilla-La Mancha 18.343 ca; Basque 13.939 ca; Andalusia 13.386 ca;...

Tính đến hết ngày 13 tháng 4 năm 2024, Tây Ban Nha ghi nhận 13,914,811 trường hợp mắc COVID-19 và 121,760 trường hợp tử vong.

Mốc thời gian sửa

COVID-19 tại Tây Ban Nha  ()
     Tử vong        Hồi phục        Đang điều trị
Ngày
Ca nhiễm
Tử vong
2020-01-31 1(n.a.)
1(=)
2020-02-09 2(+100%)
2(=)
2020-02-24 3(+50%)
2020-02-25 9(+200%)
2020-02-26 17(+89%)
2020-02-27 33(+94%)
2020-02-28 54(+64%)
2020-02-29 81(+50%)
2020-03-01 135(+67%)
2020-03-02 192(+42%)
2020-03-03
263(+37%)
2020-03-04
341(+30%)
2020-03-05
532(+56%)
2020-03-06
757(+42%)
2020-03-07
1,080(+43%)
2020-03-08
1,513(+40%) 28(n.a.)
2020-03-09
2,277(+50%) 35(+25%)
2020-03-10
3,258(+43%) 48(+37%)
2020-03-11
4,404(+35%) 86(+79%)
2020-03-12
5,876(+33%) 123(+43%)
2020-03-13
7,596(+29%) 141(+15%)
2020-03-14
9,722(+28%) 292(+107%)
2020-03-15
11,451(+18%) 314(+7,5%)
2020-03-16
13,939(+22%) 496(+58%)
2020-03-17
17,637(+27%) 590(+19%)
2020-03-18
21,677(+23%) 765(+30%)
2020-03-19
26,166(+21%) 993(+30%)
2020-03-20
31,680(+21%) 1.326(+34%)
2020-03-21
36,557(+15%) 1.672(+26%)
2020-03-22
41,182(+13%) 2.136(+28%)
2020-03-23
48,828(+19%) 2.707(+27%)
2020-03-24
57,382(+18%) 3.303(+22%)
2020-03-25
66,327(+16%) 3.918(+19%)
2020-03-26
75,486(+14%) 4.663(+19%)
2020-03-27
83,749(+11%) 5.502(+18%)
2020-03-28
90,159(+7.7%) 6.217(+13%)
2020-03-29
95,961(+6.4%) 6.913(+11%)
2020-03-30
104,107(+8.5%) 7.733(+12%)
2020-03-31
111,541(+7.1%) 8.662(+12%)
2020-04-01
119,096(+6.8%) 9.539(+10%)
2020-04-02
126,337(+6.1%) 10.384(+8,9%)
2020-04-03
133,017(+5.3%) 11.164(+7,5%)
2020-04-04
138,587(+4.2%) 11.834(+6%)
2020-04-05
142,237(+2.6%) 12.462(+5,3%)
2020-04-06
147,510(+3.7%) 13.219(+6,1%)
2020-04-07
153,082(+3.8%) 13.976(+5,7%)
2020-04-08
158,810(+3.7%) 14.757(+5,6%)
2020-04-09
163,416(+2.9%) 15.399(+4,4%)
2020-04-10
168,024(+2.8%) 15.899(+3,2%)
2020-04-11
171,981(+2.4%) 16.505(+3,8%)
2020-04-12
175,141(+1.8%) 17.056(+3,3%)
2020-04-13
178,348(+1.8%) 17.591(+3,1%)
2020-04-14
182,848(+2.5%) 18.276(+3,9%)
2020-04-15
186,606(+2.1%) 18.893(+3,4%)
2020-04-16
190,537(+2.1%) 19.478(+3,1%)
2020-04-17
194,470(+2.1%) 20.043(+2,9%)
2020-04-18
192,961(-0.8%) 20.453(+2%)
2020-04-19
195,179(+1.1%) 20.852(+2%)
2020-04-20
198,125(+1.5%) 21.282(+2,1%)
2020-04-21
200,441(+1.2%) 21.717(+2%)
2020-04-22
203,358(+1.5%) 22.157(+2%)
2020-04-23
205,461(+1.0%) 22.524(+1,7%)
2020-04-24
207,958(+1.2%) 22.902(+1,7%)
2020-04-25
209,604(+0.79%) 23.190(+1,3%)
2020-04-26
211,266(+0.79%) 23.521(+1,4%)
2020-04-27
212,779(+0.72%) 23.822(+1,3%)
2020-04-28
213,602(+0.39%) 24.275(+1,9%)
2020-04-29
214,835(+0.58%) 24.543(+1,1%)
2020-04-30
216,216(+0.64%) 24.824(+1,1%)
2020-05-01
217,452(+0.57%) 25.100(+1,1%)
2020-05-02
218,382(+0.43%) 25.264(+0,65%)
2020-05-03
218,845(+0.21%) 25.428(+0,65%)
2020-05-04
219,849(+0.46%) 25.613(+0,73%)
2020-05-05
220,693(+0.38%) 25.857(+0,95%)
2020-05-06
221,447(+0.34%) 26.070(+0,82%)
2020-05-07
222,857(+0.64%) 26.299(+0,88%)
2020-05-08
223,578(+0.32%) 26.478(+0,68%)
2020-05-09
224,390(+0.37%) 26.621(+0,54%)
2020-05-10
227,436(+1.4%) 26.744(+0,46%)
2020-05-11
228,030(+0.26%) 26.920(+0,66%)
2020-05-12
228,691(+0.29%) 27.104(+0,68%)
2020-05-13
229,540(+0.37%) 27.321(+0,8%)
2020-05-14
230,183(+0.28%) 27.459(+0,51%)
2020-05-15
230,698(+0.22%) 27.563(+0,38%)
2020-05-16
231,350(+0.28%) 27.650(+0,32%)
2020-05-17
231,606(+0.11%) 27.709(+0,21%)
2020-05-18
232,037(+0.19%) 27.778(+0,25%)
2020-05-19
232,555(+0.22%) 27.888(+0,4%)
2020-05-20
233,037(+0.21%) 27.940(+0,19%)
2020-05-21
234,824(+0.77%) 28.628(+2,5%)
2020-05-22
2020-05-23
235,290(+0.20%) 28.678(n.a.)
2020-05-24
235,772(+0.20%) 28.752(+0,26%)
2020-05-25
235,400(-0.16%) 26.834(−6,7%)
2020-05-26
236,259(+0.36%) 27.117(+1,1%)
2020-05-27
236,769(+0.22%) 27.118(=)
2020-05-28
237,906(+0.48%) 27.119(=)
2020-05-29
238,564(+0.28%) 27.121(+0,01%)
2020-05-30
239,228(+0.28%) 27.125(+0,01%)
2020-05-31
239,429(+0.08%) 27.127(+0,01%)
2020-06-01
239,638(+0.09%) 27.127(=)
2020-06-02
239,932(+0.12%) 27.127(=)
2020-06-03
240,326(+0.16%) 27.128(=)
2020-06-04
240,660(+0.14%) 27.133(+0,02%)
2020-06-05
240,978(+0.13%) 28.130(+3,7%)
2020-06-06
241,310(+0.14%) 28.163(+0,12%)
2020-06-07
241,550(+0.10%) 28.178(+0,05%)
2020-06-08
241,717(+0.07%) 28.197(+0,07%)
2020-06-09
241,966(+0.10%) 28.209(+0,04%)
2020-06-10
242,280(+0.13%) 28.226(+0,06%)
2020-06-11
242,707(+0.18%) 28.236(+0,04%)
2020-06-12
243,209(+0.21%) 28.259(+0,08%)
2020-06-13
243,605(+0.16%) 28.275(+0,06%)
2020-06-14
243,928(+0.13%) 28.284(+0,03%)
2020-06-15
244,109(+0.07%) 28.291(+0,02%)
2020-06-16
244,328(+0.09%) 28.299(+0,03%)
2020-06-17
244,683(+0.15%) 28.306(+0,02%)
2020-06-18
245,268(+0.24%) 28.312(+0,02%)
2020-06-19
245,575(+0.13%) 28.315(+0,01%)
2020-06-20
245,938(+0.15%) 28.322(+0,02%)
2020-06-21
246,272(+0.14%) 28.323(=)
2020-06-22
246,504(+0.09%) 28.324(=)
2020-06-23
246,752(+0.10%) 28.325(=)
2020-06-24
247,086(+0.14%) 28.327(+0,01%)
2020-06-25
247,486(+0.16%) 28.330(+0,01%)
2020-06-26
247,905(+0.17%) 28.338(+0,03%)
2020-06-27
248,469(+0.23%) 28.341(+0,01%)
2020-06-28
248,770(+0.12%) 28.343(+0,01%)
2020-06-29
248,970(+0.08%) 28.346(+0,01%)
2020-06-30
249,271(+0.12%) 28.355(+0,03%)
2020-07-01
249,659(+0.16%) 28.363(+0,03%)
2020-07-02
250,103(+0.18%) 28.368(+0,02%)
2020-07-03
250,545(+0.18%) 28.385(+0,06%)
250,545(=) 28.385(=)
2020-07-06
251,789(+0.50%) 28.388(+0,01%)
2020-07-07
252,130(+0.14%) 28.392(+0,01%)
2020-07-08
252,513(+0.15%) 28.396(+0,01%)
2020-07-09
253,056(+0.22%) 28.401(+0,02%)
2020-07-10
253,908(+0.34%) 28.403(+0,01%)
253,908(=) 28.403(=)
2020-07-13
255,953(+0.81%) 28.406(+0,01%)
2020-07-14
256,619(+0.26%) 28.409(+0,01%)
2020-07-15
257,494(+0.34%) 28.413(+0,01%)
2020-07-16
258,855(+0.53%) 28.416(+0,01%)
2020-07-17
260,255(+0.54%) 28.420(+0,01%)
260,255(=) 28.420(=)
2020-07-20
264,836(+1.8%) 28.422(+0,01%)
2020-07-21
266,194(+0.51%) 28.424(+0,01%)
2020-07-22
267,551(+0.51%) 28.426(+0,01%)
2020-07-23
270,166(+0.98%) 28.429(+0,01%)
2020-07-24
272,421(+0.83%) 28.432(+0,01%)
272,421(=) 28.432(=)
2020-07-27
278,782(+2.3%) 28.434(+0,01%)
2020-07-28
280,610(+0.66%) 28.436(+0,01%)
2020-07-29
282,641(+0.72%) 28.441(+0,02%)
2020-07-30
285,430(+0.99%) 28.443(+0,01%)
2020-07-31
288,522(+1.1%) 28.445(+0,01%)
288,522(=) 28.445(=)
2020-08-03
297,054(+3.0%) 28.472(+0,09%)
2020-08-04
302,814(+1.9%) 28.498(+0,09%)
2020-08-05
305,767(+0.98%) 28.499(=)
2020-08-06
309,855(+1.3%) 28.500(=)
2020-08-07
314,362(+1.5%) 28.503(+0,01%)
314,362(=) 28.503(=)
2020-08-10
322,980(+2.7%) 28.576(+0,26%)
2020-08-11
326,612(+1.1%) 28.581(+0,02%)
2020-08-12
329,784(+0.97%) 28.579(−0,01%)
2020-08-13
337,334(+2.3%) 28.605(+0,09%)
2020-08-14
342,813(+1.6%) 28.617(+0,04%)
342,813(=) 28.617(=)
2020-08-17
359,082(+4.7%) 28.646(+0,1%)
2020-08-18
364,196(+1.4%) 28.670(+0,08%)
2020-08-19
370,867(+1.8%) 28.797(+0,44%)
2020-08-20
377,906(1.90%) 28.813(+0,06%)
2020-08-21
386,054(2.20%) 28.838(+0,09%)
386,054(=) 28.838(=)
2020-08-24
405,436(5.00%) 28.872(+0,12%)
2020-08-25
412,553(1.80%) 28.924(+0,18%)
2020-08-26
419,849(1.80%) 28.971(+0,16%)
2020-08-27
429,507(2.30%) 28.996(+0,09%)
2020-08-28
439,286(2.30%) 29.011(+0,05%)
439,286(=) 29.011(=)
2020-08-31
462,858(5.40%) 29.094(+0,29%)
2020-09-01
470,973(1.80%) 29.152(+0,2%)
2020-09-02
479,554(1.80%) 29.194(+0,14%)
2020-09-03
488,513(1.90%) 29.234(+0,14%)
2020-09-04
498,989(2.10%) 29.418(+0,63%)
498,989(=) 29.418(=)
2020-09-07
525,549(5.30%) 29.516(+0,33%)
2020-09-08
534,513(1.70%) 29.594(+0,26%)
2020-09-09
543,379(1.70%) 29.628(+0,11%)
2020-09-10
554,143(2.00%) 29.699(+0,24%)
2020-09-11
566,326(2.20%) 29.747(+0,16%)
566,326(=) 29.747(=)
2020-09-14
593,730(4.80%) 29.848(+0,34%)
2020-09-15
603,167(1.60%) 30.004(+0,52%)
2020-09-16
614,360(1.90%) 30.243(+0,8%)
2020-09-17
625,651(1.80%) 30.405(+0,54%)
2020-09-18
640,040(2.30%) 30.495(+0,3%)
640,040(=) 30.495(=)
2020-09-21
671,468(4.90%) 30.663(+0,55%)
2020-09-22
682,267(1.60%) 30.904(+0,79%)
2020-09-23
693,556(1.70%) 31.034(+0,42%)
2020-09-24
704,209(1.50%) 31.118(+0,27%)
2020-09-25
716,481(1.70%) 31.232(+0,37%)
716,481(=) 31.232(=)
2020-09-28
748,266(4.40%) 31.411(+0,57%)
2020-09-29
758,172(1.30%) 31.614(+0,65%)
2020-09-30
769,188(1.50%) 31.791(+0,56%)
2020-10-01
778,607(1.20%) 31.973(+0,57%)
2020-10-02
789,932(1.50%) 32.086(+0,35%)
789,932(=) 32.086(=)
2020-10-05
813,412(3.00%) 32.225(+0,43%)
2020-10-06
825,410(1.50%) 32.486(+0,81%)
2020-10-07
835,901(1.30%) 32.562(+0,23%)
2020-10-08
848,324(1.50%) 32.688(+0,39%)
2020-10-09
861,112(1.50%) 32.929(+0,74%)
861,112(=) 32.929(=)
2020-10-12
888,968(3.20%) 33.124(+0,59%)
2020-10-13
896,086(0.80%) 33.204(+0,24%)
2020-10-14
908,056(1.30%) 33.413(+0,63%)
2020-10-15
921,374(1.50%) 33.553(+0,42%)
2020-10-16
936,560(1.60%) 33.775(+0,66%)
936,560(=) 33.775(=)
2020-10-19
974,449(4.00%) 33.992(+0,64%)
2020-10-20
988,322(1.40%) 34.210(+0,64%)
2020-10-21
1,005,295(1.70%) 34.366(+0,46%)
2020-10-22
1,026,281(2.10%) 34.521(+0,45%)
2020-10-23
1,046,132(1.90%) 34.752(+0,67%)
1,046,132(=) 34.752(=)
2020-10-26
1,098,320(5.00%) 35.031(+0,8%)
2020-10-27
1,116,738(1.70%) 35.298(+0,76%)
2020-10-28
1,136,503(1.80%) 35.466(+0,48%)
2020-10-29
1,160,083(2.10%) 35.639(+0,49%)
2020-10-30
1,185,678(2.20%) 35.878(+0,67%)
1,185,678(=) 35.878(=)
2020-11-02
1,240,697(4.60%) 36.257(+1,1%)
2020-11-03
1,259,336(1.50%) 36.495(+0,66%)
2020-11-04
1,284,408(2.00%) 38.118(+4,4%)
2020-11-05
1,306,316(1.70%) 38.486(+0,97%)
2020-11-06
1,328,832(1.70%) 38.833(+0,9%)
1,328,832(=) 38.833(=)
2020-11-09
1,381,218(3.90%) 39.345(+1,3%)
2020-11-10
1,398,613(1.30%) 39.756(+1%)
2020-11-11
1,417,709(1.40%) 40.105(+0,88%)
2020-11-12
1,437,220(1.40%) 40.461(+0,89%)
2020-11-13
1,458,591(1.50%) 40.769(+0,76%)
1,458,591(=) 40.769(=)
2020-11-16
1,496,864(2.60%) 41.253(+1,2%)
2020-11-17
1,510,023(0.88%) 41.688(+1,1%)
2020-11-18
1,525,341(1.00%) 42.039(+0,84%)
2020-11-19
1,541,574(1.10%) 42.291(+0,6%)
2020-11-20
1,556,730(1.00%) 42.619(+0,78%)
1,556,730(=) 42.619(=)
2020-11-23
1,582,616(1.70%) 43.131(+1,2%)
2020-11-24
1,594,844(0.77%) 43.668(+1,2%)
2020-11-25
1,605,066(0.64%) 44.037(+0,85%)
2020-11-26
1,617,355(0.77%) 44.374(+0,77%)
2020-11-27
1,628,208(0.67%) 44.668(+0,66%)
1,628,208(=) 44.668(=)
2020-11-30
1,648,187(1.20%) 45.069(+0,9%)
2020-12-01
1,656,444(0.50%) 45.511(+0,98%)
2020-12-02
1,665,775(0.56%) 45.784(+0,6%)
2020-12-03
1,675,902(0.61%) 46.038(+0,55%)
2020-12-04
1,684,647(0.52%) 46.252(+0,46%)
1,684,647(=) 46.252(=)
2020-12-07
1,702,328(1.05%) 46.646(+0,85%)
2020-12-08
1,702,328 46.646(=)
2020-12-09
1,712,101(0.57%) 47.019(+0,8%)
2020-12-10
1,720,056(0.46%) 47.344(+0,69%)
2020-12-11
1,730,575(0.61%) 47.624(+0,59%)
1,730,575(=) 47.624(=)
2020-12-14
1,751,884(1.23%) 48.013(+0,82%)
2020-12-15
1,762,212(0.59%) 48.401(+0,81%)
2020-12-16
1,773,290(0.63%) 48.596(+0,4%)
2020-12-17
1,785,421(0.68%) 48.777(+0,37%)
2020-12-18
1,797,236(0.66%) 48.926(+0,31%)
1,797,236(=) 48.926(=)
2020-12-21
1.819.249(+1,2%) 49.260(+0,68%)
2020-12-22
1.829.903(+0,59%) 49.520(+0,53%)
2020-12-23
1.842.289(+0,68%) 49.698(+0,36%)
2020-12-24
1.854.951(+0,69%) 49.824(+0,25%)
1.854.951(=) 49.824(=)
2020-12-28
1.879.413(+1,3%) 50.122(+0,6%)
1.879.413(=) 50.122(=)
2020-12-31
1.928.265(+2,6%) 50.837(+1,4%)
1.928.265(=) 50.837(=)
2021-01-04
1.958.844(+1,6%) 51.078(+0,47%)
2021-01-05
1.988.150(+1,5%) 51.317(+0,47%)
2021-01-06
2.008.049(+1%) 51.503(+0,36%)
2021-01-07
2.035.700(+1,4%) 51.735(+0,45%)
2021-01-08
2.069.166(+1,6%) 51.981(+0,48%)
2021-01-09
2.095.880(+1,3%) 52.205(+0,43%)
2021-01-10
2.119.875(+1,1%) 52.440(+0,45%)
2021-01-11
2.155.454(+1,7%) 52.733(+0,56%)
2021-01-12
2.191.942(+1,7%) 53.017(+0,54%)
2021-01-13
2.227.613(+1,6%) 53.313(+0,56%)
2021-01-14
2.262.551(+1,6%) 53.626(+0,59%)
2021-01-15
2.301.847(+1,7%) 54.014(+0,72%)
2021-01-16
2.332.222(+1,3%) 54.374(+0,67%)
2021-01-17
2.357.455(+1,1%) 54.732(+0,66%)
2021-01-18
2.396.238(+1,6%) 55.139(+0,74%)
2021-01-19
2.435.187(+1,6%) 55.619(+0,87%)
2021-01-20
2.473.166(+1,6%) 56.068(+0,81%)
2021-01-21
2.507.366(+1,4%) 56.550(+0,86%)
2021-01-22
2.544.199(+1,5%) 57.112(+0,99%)
2021-01-23
2.571.856(+1,1%) 57.559(+0,78%)
2021-01-24
2.593.983(+0,86%) 58.072(+0,89%)
2021-01-25
2.626.254(+1,2%) 58.595(+0,9%)
2021-01-26
2.657.745(+1,2%) 59.136(+0,92%)
2021-01-27
2.687.174(+1,1%) 59.723(+0,99%)
2021-01-28
2.713.471(+0,98%) 60.295(+0,96%)
2021-01-29
2.739.070(+0,94%) 60.818(+0,87%)
2021-01-30
2.758.036(+0,69%) 61.326(+0,84%)
2021-01-31
2.771.943(+0,5%) 61.809(+0,79%)
2021-02-01
2.793.555(+0,78%) 62.346(+0,87%)
2021-02-02
2.814.237(+0,74%) 62.835(+0,78%)
2021-02-03
2.832.267(+0,64%) 63.320(+0,77%)
2021-02-04
2.848.101(+0,56%) 63.780(+0,73%)
2021-02-05
2.863.946(+0,56%) 64.233(+0,71%)
2021-02-06
2.875.036(+0,39%) 64.641(+0,64%)
2021-02-07
2.883.213(+0,28%) 65.019(+0,58%)
2021-02-08
2.895.629(+0,43%) 65.426(+0,63%)
2021-02-09
2.907.457(+0,41%) 65.811(+0,59%)
2021-02-10
2.917.984(+0,36%) 66.216(+0,62%)
2021-02-11
2.927.234(+0,32%) 66.569(+0,53%)
2021-02-12
2.936.819(+0,33%) 66.903(+0,5%)
2021-02-13
2.943.655(+0,23%) 67.190(+0,43%)
2021-02-14
2.949.248(+0,19%) 67.430(+0,36%)
2021-02-15
2.957.574(+0,28%) 67.711(+0,42%)
2021-02-16
2.965.678(+0,27%) 68.001(+0,43%)
2021-02-17
2.972.819(+0,24%) 68.253(+0,37%)
2021-02-18
2.979.352(+0,22%) 68.495(+0,35%)
2021-02-19
2.985.899(+0,22%) 68.717(+0,32%)
2021-02-20
2.991.059(+0,17%) 68.896(+0,26%)
2021-02-21
2.995.306(+0,14%) 69.076(+0,26%)
2021-02-22
3.001.759(+0,22%) 69.298(+0,32%)
2021-02-23
3.008.019(+0,21%) 69.481(+0,26%)
2021-02-24
3.013.549(+0,18%) 69.690(+0,3%)
2021-02-25
3.018.625(+0,17%) 69.886(+0,28%)
2021-02-26
3.024.095(+0,18%) 70.060(+0,25%)
2021-02-27
3.028.133(+0,13%) 70.218(+0,23%)
2021-02-28
3.031.823(+0,12%) 70.365(+0,21%)
2021-03-01
3.037.407(+0,18%) 70.497(+0,19%)
2021-03-02
3.042.644(+0,17%) 70.650(+0,22%)
2021-03-03
3.047.862(+0,17%) 70.792(+0,2%)
2021-03-04
3.052.540(+0,15%) 70.928(+0,19%)
2021-03-05
3.057.488(+0,16%) 71.058(+0,18%)
2021-03-06
3.061.416(+0,13%) 71.180(+0,17%)
2021-03-07
3.064.914(+0,11%) 71.276(+0,13%)
2021-03-08
3.070.070(+0,17%) 71.392(+0,16%)
2021-03-09
3.075.045(+0,16%) 71.506(+0,16%)
2021-03-10
3.080.000(+0,16%) 71.607(+0,14%)
2021-03-11
3.084.680(+0,15%) 71.700(+0,13%)
2021-03-12
3.089.774(+0,17%) 71.801(+0,14%)
2021-03-13
3.093.760(+0,13%) 71.882(+0,11%)
2021-03-14
3.097.377(+0,12%) 71.960(+0,11%)
2021-03-15
3.103.052(+0,18%) 72.057(+0,13%)
2021-03-16
3.108.476(+0,17%) 72.166(+0,15%)
2021-03-17
3.113.605(+0,17%) 72.256(+0,12%)
2021-03-18
3.119.007(+0,17%) 72.324(+0,09%)
2021-03-19
3.124.092(+0,16%) 72.388(+0,09%)
2021-03-20
3.128.673(+0,15%) 72.454(+0,09%)
2021-03-21
3.132.929(+0,14%) 72.514(+0,08%)
2021-03-22
3.139.673(+0,22%) 72.584(+0,1%)
2021-03-23
3.146.635(+0,22%) 72.669(+0,12%)
2021-03-24
3.152.893(+0,2%) 72.723(+0,07%)
2021-03-25
3.159.040(+0,19%) 72.788(+0,09%)
2021-03-26
3.165.832(+0,22%) 72.870(+0,11%)
2021-03-27
3.171.301(+0,17%) 72.934(+0,09%)
2021-03-28
3.176.355(+0,16%) 73.003(+0,09%)
2021-03-29
3.183.571(+0,23%) 73.086(+0,11%)
2021-03-30
3.190.683(+0,22%) 73.170(+0,11%)
2021-03-31
3.197.901(+0,23%) 73.244(+0,1%)
2021-04-01
3.204.878(+0,22%) 73.313(+0,09%)
2021-04-02
3.210.820(+0,19%) 73.377(+0,09%)
2021-04-03
3.217.725(+0,22%) 73.451(+0,1%)
2021-04-04
3.224.620(+0,21%) 73.505(+0,07%)
2021-04-05
3.233.512(+0,28%) 73.576(+0,1%)
2021-04-06
3.242.996(+0,29%) 73.654(+0,11%)
2021-04-07
3.251.947(+0,28%) 73.746(+0,12%)
2021-04-08
3.260.369(+0,26%) 73.826(+0,11%)
2021-04-09
3.269.082(+0,27%) 73.904(+0,11%)
2021-04-10
3.276.781(+0,24%) 73.992(+0,12%)
2021-04-11
3.283.100(+0,19%) 74.044(+0,07%)
2021-04-12
3.292.393(+0,28%) 74.136(+0,12%)
2021-04-13
3.301.448(+0,28%) 74.211(+0,1%)
2021-04-14
3.310.608(+0,28%) 74.297(+0,12%)
2021-04-15
3.318.991(+0,25%) 74.368(+0,1%)
2021-04-16
3.327.686(+0,26%) 74.447(+0,11%)
2021-04-17
3.334.728(+0,21%) 74.522(+0,1%)
2021-04-18
3.341.222(+0,19%) 74.579(+0,08%)
2021-04-19
3.350.195(+0,27%) 74.657(+0,1%)
2021-04-20
3.359.824(+0,29%) 74.738(+0,11%)
2021-04-21
3.368.170(+0,25%) 74.802(+0,09%)
2021-04-22
3.376.474(+0,25%) 74.872(+0,09%)
2021-04-23
3.384.738(+0,24%) 74.947(+0,1%)
2021-04-24
3.391.429(+0,2%) 75.016(+0,09%)
2021-04-25
3.397.203(+0,17%) 75.074(+0,08%)
2021-04-26
3.405.868(+0,26%) 75.139(+0,09%)
2021-04-27
3.414.210(+0,24%) 75.203(+0,09%)
2021-04-28
3.421.977(+0,23%) 75.265(+0,08%)
2021-04-29
3.428.953(+0,2%) 75.322(+0,08%)
2021-04-30
3.436.363(+0,22%) 75.380(+0,08%)
2021-05-01
3.441.793(+0,16%) 75.432(+0,07%)
2021-05-02
3.446.400(+0,13%) 75.479(+0,06%)
2021-05-03
3.453.009(+0,19%) 75.549(+0,09%)
2021-05-04
3.459.665(+0,19%) 75.618(+0,09%)
2021-05-05
3.466.465(+0,2%) 75.680(+0,08%)
2021-05-06
3.472.040(+0,16%) 75.737(+0,08%)
2021-05-07
3.478.004(+0,17%) 75.803(+0,09%)
2021-05-08
3.482.398(+0,13%) 75.850(+0,06%)
2021-05-09
3.486.256(+0,11%) 75.896(+0,06%)
2021-05-10
3.492.275(+0,17%) 75.949(+0,07%)
2021-05-11
3.497.408(+0,15%) 75.995(+0,06%)
2021-05-12
3.502.444(+0,14%) 76.046(+0,07%)
2021-05-13
3.507.385(+0,14%) 76.096(+0,07%)
2021-05-14
3.512.341(+0,14%) 76.136(+0,05%)
2021-05-15
3.516.369(+0,11%) 76.173(+0,05%)
2021-05-16
3.519.817(+0,1%) 76.208(+0,05%)
2021-05-17
3.525.327(+0,16%) 76.244(+0,05%)
2021-05-18
3.530.735(+0,15%) 76.277(+0,04%)
2021-05-19
3.535.346(+0,13%) 76.323(+0,06%)
2021-05-20
3.540.140(+0,14%) 76.352(+0,04%)
2021-05-21
3.544.944(+0,14%) 76.390(+0,05%)
2021-05-22
3.548.573(+0,1%) 76.420(+0,04%)
2021-05-23
3.551.820(+0,09%) 76.450(+0,04%)
2021-05-24
3.556.663(+0,14%) 76.481(+0,04%)
2021-05-25
3.561.508(+0,14%) 76.504(+0,03%)
2021-05-26
3.566.371(+0,14%) 76.534(+0,04%)
2021-05-27
3.570.630(+0,12%) 76.549(+0,02%)
2021-05-28
3.575.167(+0,13%) 76.567(+0,02%)
2021-05-29
3.578.684(+0,1%) 76.584(+0,02%)
2021-05-30
3.581.701(+0,08%) 76.610(+0,03%)
2021-05-31
3.586.216(+0,13%) 76.645(+0,05%)
2021-06-01
3.591.160(+0,14%) 76.667(+0,03%)
2021-06-02
3.595.669(+0,13%) 76.699(+0,04%)
2021-06-03
3.599.555(+0,11%) 76.724(+0,03%)
2021-06-04
3.603.462(+0,11%) 76.751(+0,04%)
2021-06-05
3.606.660(+0,09%) 76.777(+0,03%)
2021-06-06
3.609.416(+0,08%) 76.802(+0,03%)
2021-06-07
3.613.456(+0,11%) 76.821(+0,02%)
2021-06-08
3.617.054(+0,1%) 76.846(+0,03%)
2021-06-09
3.620.613(+0,1%) 76.863(+0,02%)
2021-06-10
3.624.068(+0,1%) 76.885(+0,03%)
2021-06-11
3.627.450(+0,09%) 76.893(+0,01%)
2021-06-12
3.630.133(+0,07%) 76.909(+0,02%)
2021-06-13
3.632.623(+0,07%) 76.924(+0,02%)
2021-06-14
3.636.435(+0,1%) 76.936(+0,02%)
2021-06-15
3.640.240(+0,1%) 76.959(+0,03%)
2021-06-16
3.643.872(+0,1%) 76.979(+0,03%)
2021-06-17
3.647.184(+0,09%) 76.998(+0,02%)
2021-06-18
3.650.851(+0,1%) 77.010(+0,02%)
2021-06-19
3.653.789(+0,08%) 77.019(+0,01%)
2021-06-20
3.656.682(+0,08%) 77.034(+0,02%)
2021-06-21
3.661.100(+0,12%) 77.053(+0,02%)
2021-06-22
3.665.707(+0,13%) 77.067(+0,02%)
2021-06-23
3.670.280(+0,12%) 77.081(+0,02%)
2021-06-24
3.674.341(+0,11%) 77.091(+0,01%)
2021-06-25
3.679.527(+0,14%) 77.103(+0,02%)
2021-06-26
3.685.401(+0,16%) 77.115(+0,02%)
2021-06-27
3.691.454(+0,16%) 77.133(+0,02%)
2021-06-28
3.701.802(+0,28%) 77.145(+0,02%)
2021-06-29
3.714.840(+0,35%) 77.157(+0,02%)
2021-06-30
3.727.758(+0,35%) 77.168(+0,01%)
2021-07-01
3.740.405(+0,34%) 77.182(+0,02%)
2021-07-02
3.754.033(+0,36%) 77.185(=)
2021-07-03
3.766.094(+0,32%) 77.198(+0,02%)
2021-07-04
3.777.718(+0,31%) 77.205(+0,01%)
2021-07-05
3.794.773(+0,45%) 77.214(+0,01%)
2021-07-06
3.814.711(+0,53%) 77.223(+0,01%)
2021-07-07
3.835.204(+0,54%) 77.228(+0,01%)
2021-07-08
3.854.288(+0,5%) 77.229(=)
2021-07-09
3.874.895(+0,53%) 77.235(+0,01%)
2021-07-10
3.890.710(+0,41%) 77.245(+0,01%)
2021-07-11
3.902.309(+0,3%) 77.254(+0,01%)
2021-07-12
3.919.641(+0,44%) 77.259(+0,01%)
2021-07-13
3.934.663(+0,38%) 77.266(+0,01%)
2021-07-14
3.943.219(+0,22%) 77.275(+0,01%)
2021-07-15
3.972.274(+0,74%) 77.289(+0,02%)
2021-07-16
4.001.631(+0,74%) 77.318(+0,04%)
2021-07-17
4.019.932(+0,46%) 77.335(+0,02%)
2021-07-18
4.034.258(+0,36%) 77.348(+0,02%)
2021-07-19
4.063.839(+0,73%) 77.374(+0,03%)
2021-07-20
4.095.425(+0,78%) 77.411(+0,05%)
2021-07-21
4.126.929(+0,77%) 77.458(+0,06%)
2021-07-22
4.157.710(+0,75%) 77.493(+0,05%)
2021-07-23
4.187.450(+0,72%) 77.532(+0,05%)
2021-07-24
4.205.381(+0,43%) 77.597(+0,08%)
2021-07-25
4.217.897(+0,3%) 77.639(+0,05%)
2021-07-26
4.243.274(+0,6%) 77.689(+0,06%)
2021-07-27
4.271.867(+0,67%) 77.741(+0,07%)
2021-07-28
4.298.553(+0,62%) 77.798(+0,07%)
2021-07-29
4.323.812(+0,59%) 77.855(+0,07%)
2021-07-30
4.349.295(+0,59%) 77.928(+0,09%)
2021-07-31
4.363.942(+0,34%) 77.998(+0,09%)
2021-08-01
4.373.421(+0,22%) 78.057(+0,08%)
2021-08-02
4.393.097(+0,45%) 78.132(+0,1%)
2021-08-03
4.414.362(+0,48%) 78.204(+0,09%)
2021-08-04
4.434.685(+0,46%) 78.290(+0,11%)
2021-08-05
4.454.075(+0,44%) 78.362(+0,09%)
2021-08-06
4.472.961(+0,42%) 78.435(+0,09%)
2021-08-07
4.483.821(+0,24%) 78.492(+0,07%)
2021-08-08
4.490.906(+0,16%) 78.548(+0,07%)
2021-08-09
4.505.775(+0,33%) 78.628(+0,1%)
2021-08-10
4.522.806(+0,38%) 78.700(+0,09%)
2021-08-11
4.538.353(+0,34%) 78.783(+0,11%)
2021-08-12
4.553.070(+0,32%) 78.875(+0,12%)
2021-08-13
4.566.677(+0,3%) 78.957(+0,1%)
2021-08-14
4.574.582(+0,17%) 79.040(+0,11%)
2021-08-15
4.580.035(+0,12%) 79.132(+0,12%)
2021-08-16
4.589.406(+0,2%) 79.215(+0,1%)
2021-08-17
4.601.212(+0,26%) 79.297(+0,1%)
2021-08-18
4.613.625(+0,27%) 79.368(+0,09%)
2021-08-19
4.625.202(+0,25%) 79.434(+0,08%)
2021-08-20
4.636.736(+0,25%) 79.502(+0,09%)
2021-08-21
4.643.091(+0,14%) 79.559(+0,07%)
2021-08-22
4.647.081(+0,09%) 79.606(+0,06%)
2021-08-23
4.656.561(+0,2%) 79.658(+0,07%)
2021-08-24
4.664.942(+0,18%) 79.698(+0,05%)
2021-08-25
4.669.254(+0,09%) 79.717(+0,02%)
2021-08-26
4.669.293(=) 79.717(=)
2022-05-27
12.326.264(n.a.) 106.341(n.a.)
2022-05-31
12.360.256(n.a.) 106.493(n.a.)
2022-06-03
12.403.245(n.a.) 106.797(n.a.)
Nguồn:
 • ISCIII (cập nhật thường xuyên từ Bộ Y tế)
 • ISCIII.es (biểu đồ tóm tắt về các trường hợp và tử vong dựa trên một loạt các biến)

Ghi chú:

 1. ^ Số liệu hồi phục chưa được cập nhật kể từ 2020-05-17.
 2. ^ Các số liệu cho năm 2020-05-20 không bao gồm dữ liệu từ Catalonia về các vấn đề xác nhận chúng.
 3. ^ Các số liệu cho năm 2020-05-21 bao gồm các chỉnh sửa từ một số cộng đồng tự trị sau quá trình gỡ lỗi dữ liệu và cập nhật chuỗi lịch sử của họ.
 4. ^ Từ ngày 23 tháng 5 năm 2020, dữ liệu được hợp nhất vào lúc 14: 00/15: 00 thay vì 0:00. Điều này có nghĩa là 2020-05-22 được bao gồm trong dữ liệu của 2020-05-23.
 5. ^ Các số liệu cho giai đoạn 2020-05-24 đến 2020-06-17 bao gồm các chỉnh sửa trong việc xác thực dữ liệu trước đây từ một số cộng đồng tự trị do chuyển đổi sang phương pháp giám sát mới được thực hiện từ 2020-05-11.
 6. ^ Từ năm 2020-07-06, dữ liệu cho các ngày cuối tuần sẽ được thông báo vào thứ Hai tiếp theo, trừ khi tình hình dịch tễ của đất nước yêu cầu việc liên lạc này phải được nâng cao.
 7. ^ Từ 2021-01-04 cho đến 2021-08-26, dữ liệu đã được gửi hàng loạt từ cnecovid.isciii.es/covid19/#documentación-y-datos do thiếu các bản cập nhật hàng ngày
Lỗi chú thích: Thẻ <ref> có tên “Active” được định nghĩa trong <references> không được đoạn văn bản trên sử dụng.


Vào ngày 31 tháng 1 năm 2020, Tây Ban Nha xác nhận ca nhiễm COVID-19 đầu tiên tại La Gomera, Quần đảo Canary. Một du khách người Đức đã có kết quả xét nghiệm dương tính và được đưa vào Bệnh viện Đại học Nuestra Señora de Candelaria.[6][7][8]

Vào ngày 9 tháng 2, ca nhiễm thứ 2 đến từ một nam du khách người Anh ở Palma de Mallorca sau khi tiếp xúc với một người ở Pháp. Anh này sau đó đã dương tính với Virus Corona.

Vào ngày 24 tháng 2, sau khi dịch bùng phát ở Ý, một dược sĩ đến từ Lombardy, đi du lịch ở Tenerife có kết quả xét nghiệm dương tính tại Bệnh viện Đại học của Nuestra Señora de Candelaria ở Tây Ban Nha.[3]

Vào ngày 25 tháng 2, bốn trường hợp mới liên quan đến số người nhiễm bệnh tại Ý đã được xác nhận tại Tây Ban Nha:

 • Tại Quần đảo Canary, vợ của bác sĩ y khoa đến từ Lombardy đã nhiễm bệnh khi đang đi du lịch ở Tenerife.[3]
 • Tại Catalonia, một người phụ nữ 36 tuổi người Ý sống tại Tây Ban Nha sau khi đến Bergamo và Milan trong khoảng thời gian từ ngày 12 đến 22 tháng 2 đã bị nhiễm bệnh ở Barcelona.[4][5]
 • Sau khi trở về từ miền Bắc Italy, một người đàn ông 24 tuổi đã dương tính với căn bệnh và được chuyển vào Bệnh viện Carlos III.[9][10]
 • Valencian, một người đàn ông từ Villareal đã tới Milan được xác nhận nhiễm bệnh và được đưa vào Universitario De La Plana, Castellón.[11]

Vào ngày 26 tháng 2:

 • Trường hợp nhiễm bệnh đầu tiên được báo cáo ở Andalucia đã được Sevilla xác nhận.[12]
 • Tại quần đảo Canary, hai du khách người Ý đã dương tính với Virus. Họ đã được chuyển đến Bệnh viện Đại học Nuestra Señora de Candelaria và được cách ly.[13] Tại Barcelona, một người đàn ông 22 tuổi đã bị nhiễm bệnh sau khi đi Ý về.[14] Một ca nhiễm khác được phát hiện tại Bệnh viện Nuestra Señora de Guadalupe, San Sebastián de La Gomera.[15]
 • Đã có những báo cáo về ca nhiễm thứ 2 tại Madrid.[16]

Vào ngày 27 tháng 2:

 • Ở đảo Canary, một người phụ nữ 22 tuổi người Ý đến từ Tenerife đã đi du lịch Ý từ ngày 19 đến ngày 25 tháng 2 được chuyển đến bệnh viện.[17]
 • Castile và León, một sinh viên Erasmus người Ý 18 tuổi học tại Đại học IE, Segovia sau khi trở về từ Milan đã được chuyển vào Bệnh viện General de Segovia,[18][19] và một kỹ sư từ Iran, làm việc tại Valladolid.[20]
 • Tại Valencian, một vận động viên thể thao 44 tuổi đến từ Valencia sau khi đến sân vận động San Siro của Milan vào ngày 19 tháng 2 để xem một trận bóng đá, đã dương tính với bệnh và được đưa vào Bệnh viện Clínico Universitario de València. Hai người khác sau khi tiếp xúc với anh này cũng được đưa vào bệnh viện. Hai người khác nữa sau khi xem cùng môt trận bóng đá ở Milan đã phải nhập viện.[21][22][23][24] Một người phụ nữ, đã nhập viện tại Bệnh viện de Sagunto, Valencia sau khi đến Milan. Một sinh viên người Ý đang học tập tại Valencia sau khi đi đến miền Bắc nước Ý đã được nhập viện tại Bệnh viện Đại học Bác sĩ Peset.

Vào ngày 28 tháng 2:

 • Ở Andalusia, một du khách 28 tuổi ở Milan đã dương tính và được đưa vào Bệnh viện Mediterráneo.[25] Bốn bệnh nhân khác cũng bị nhiễm bệnh, tổng cộng có 6 người.[26]

Vào ngày 29 tháng 2:

 • Ở Andalusia, hai ca nghi nhiễm đã dương tính ở Fuengirola, hai người đàn ông nghi nhiễm 59 và 62 tuổi cư trú tại tỉnh Málaga. Tổng cộng mười trường hợp.[27]
 • Ca nhiễm đầu tiên ở Asturias được báo cáo.[28]
 • Ca nhiễm đầu tiên ở Cantabria là một du khách sau khi đi du lịch Ý.[29]
 • Thêm 2 trường hợp được xác nhận nhiễm bệnh ở Catalonia: một ở Girona và một ở Sant Cugat del Vallès.[30]
 • Trường hợp đầu tiên ở Navarre đã được báo cáo.[31]

Tháng Ba sửa

Vào ngày 1 tháng 3:

 • Ở Andalusia, hai bác sĩ trẻ bị nhiễm bệnh đã nâng các ca coronavirus của Andalusia lên thành 12 ca.[32]
 • xứ Basque, bốn ca nhiễm khác đã được báo cáo, ba ca nhiễm là do tiếp xúc với tỉnh Álava, ca ở Gipuzkoa là một chuyên gia chăm sóc sức khỏe không hề có tiền sử tiếp xúc nào.[33]
 • Castilla-La Mancha, trường hợp nhiễm bệnh đầu tiên đã được xác nhận, một người đàn ông 62 tuổi ở tỉnh Guadalajara.[34]
 • Ở Castile và León, một trường hợp đã được báo cáo, một tài xế xe tải 62 tuổi đã tới Milan hai tuần trước và được coronavirus nhập viện tại Bệnh viện El Bierzo.[35]
 • Extremadura đã thông báo 4 trường hợp đầu tiên, một người đàn ông 56 tuổi ở Coria, một người đàn ông 56 tuổi ở Cáceres và hai người đàn ông 58 tuổi và một người khác 19 tuổi ở Llerena-Zafra.[36]

Vào ngày 2 tháng 3:

 • Ở xứ Basque, một nhân viên y tế khác đã được báo cáo bị nhiễm bệnh, tăng tổng số ca nhiễm lên 10 ca.[37]
 • Ở Cantabria, 9 trường hợp mới sau khi đến Ý du lịch đã có kết quả dương tính, hiện ghi nhận tổng cộng 10 trường hợp.[38]
 • Ở Castilla-La Mancha, hai người đàn ông 30 và 23 tuổi, cả hai trường hợp nhập khẩu, có mối liên hệ dịch tễ học với khu vực nguy cơ ở miền bắc Italy và đang được điều trị tại bệnh viện AlmansaAlbacete.[39]
 • Ở Castile và León, năm trường hợp mới trong một ngày làm tăng tám người bị ảnh hưởng bởi coronavirus trong khu vực.[40] Ba người ở Leon, trong đó một người là cảnh sát từ León, người đã nhận được một tuyên bố từ hai công dân Hàn Quốc với ho liên tục,[41] một sinh viên 19 tuổi của Đại học Salamanca,[42] và một người 52 tuổi người đàn ông đến từ La Rioja ở tỉnh Burgos.[43]
 • Catalonia đã bổ sung thêm ba điểm tích cực vào danh sách: hai phụ nữ 20 và 16 tuổi sống ở Girona đã tới miền bắc Italy trong khoảng thời gian từ 14 đến 16 tháng 2. Trường hợp thứ ba là một người đàn ông 28 tuổi sống ở Barcelona, người đã tới Milan từ ngày 20 đến 23 tháng 2.[44]
 • Hai tích cực mới ở Extremadura, hai cô gái 20 và 21 của Badajoz, tăng tổng số lên 6.[45]
 • Các trường hợp dương tính với coronavirus tăng lên 29 ở Madrid, sau một báo cáo sai lầm đầu tiên đã nâng con số lên 32 trong một cuộc họp báo của giám đốc Trung tâm Điều phối Cảnh báo Y tế và Trường hợp khẩn cấp của Bộ Y tế, Fernando Simón.[46]
 • Ở Navarre, một trường hợp thứ hai đã được báo cáo, một người đàn ông 34 tuổi, gia đình của người phụ nữ thừa nhận.[47]
 • La Rioja, trường hợp đầu tiên của coronavirus đã được xác nhận.[48]

Vào ngày 3 tháng 3:

 • Một người nhiễm bệnh khác đã được báo cáo ở Málaga, Andalusia, với tổng số 13 trường hợp.[49]
 • Ca nhiễm bệnh thứ hai ở Asturias.[50]
 • Ở Quần đảo Balearic, một trường hợp nhiễm bệnh thứ ba đã được xác nhận.[51]
 • Ở Basque Country có thêm 3 ca khác, hai người mới nhiễm ở Álava và người đầu tiên từ Bizkaia, tăng tổng số ca nhiễm lên 13, 10 ở Araba, 2 ở Gipuzkoa và 1 ở Bizkaia.[52]
 • Ở Castilla-La Mancha đã có 4 trường hợp mới được báo cáo, tăng tổng số lên 7, hai ở tỉnh Guadalajara và hai trường hợp khác ở Toledo.[53]
 • Một trường hợp mới ở Catalonia, một du khách 38 tuổi, từng ở Milan, nâng tổng số ca nhiễm là 18.[54]
 • Ở Madrid, 27 trường hợp nhiễm coronavirus mới tăng lên tổng cộng 56, với năm trường hợp được chăm sóc đặc biệt.[55]
 • Ở La Rioja, trường hợp thứ hai của coronavirus đã được xác nhận, một người đàn ông tiếp xúc với người là nhân viên y tế của Bệnh viện Txagorritxu (Vitoria-Gasteiz, Álava) được xác nhận là trường hợp đầu tiên trong cộng đồng.[56]
 • Ở Valencian, số người nhiễm bệnh tăng lên 19 ca, với 4 ca mới.[57] Sau một cuộc điều tra pháp y, một người đàn ông đã bị nhiễm coronavirus tại Bệnh viện Arnau ở Vilanova đã chết vào ngày 13 tháng 2 tại Valencia.[58]
Ca nhiễm Thời gian Độ tuổi Giới tính Quốc tịch Hospital admitted to Source of Infection Status Note Source
1 31/1/2020 Trưởng thành Nam Đ Hospital Nuestra Señora de Guadalupe, San Sebastián de La Gomera Germany Recovered First case in Spain. German tourist linked the local transmission in Bavaria. Out of hospital on 14 February. [6][59]
2 ngày 9 tháng 2 năm 2020 Adult Male United Kingdom Hospital Universitario Son Espases, Palma de Mallorca France Recovered British resident of Marratxí, linked with the third British case and the Savoie cluster. Out of hospital on 14 February. [60][61][62]
3 ngày 24 tháng 2 năm 2020 69 Male Italy Clínica Quirón Sur de Adeje, Santa Cruz de Tenerife Italy In Hospital A doctor from Lombardy who was vacationing in Tenerife was tested positive. [63]
4 ngày 25 tháng 2 năm 2020 36 Female Italy Hospital Clínic, Barcelona Italy In Hospital Was in Northern Italy a few days before the case was confirmed and local resident in Barcelona. [64]
5 Adult Female Italy University Hospital of the Nuestra Señora de Candelaria, Santa Cruz de Tenerife Spain In Hospital Wife of the third case, the Italian doctor. [65][66]
6 Adult Male Spain Hospital Universitario de La Plana, Vila-real Italy In Hospital Resident of Borriana, who has recently been to the region of Milan. [67][68]
7 24 Male Unknown Hospital Carlos III, Madrid Italy In Hospital Has recently been to the north of Italy. [69]
8 ngày 26 tháng 2 năm 2020 Adult Unknown Italy University Hospital of the Nuestra Señora de Candelaria, Santa Cruz de Tenerife Spain In Hospital Two Italian tourists who were staying at the same hotel that the infected couple had been in Adeje (cases 3 and 5). [13]
9 Adult Unknown In Hospital
10 Adult Male Unknown Hospital Carlos III, Madrid Italy In Hospital Young man who travelled to northern Italy. [70][71]
11 22 Male Spain Hospital Clínic, Barcelona Italy In Hospital Resident of the Barcelona metropolitan area and who had recently been to Italy. [72][73]
12 62 Male Unknown Hospital Universitario Virgen del Rocío, Seville Spain In Hospital Did not travel to Italy, source of infection remains unknown. [74][75]
13 Adult Female Unknown Hospital Nuestra Señora de Guadalupe, San Sebastián de La Gomera Italy In Hospital Travelled to Italy between February 4 and February 8. [15]
14 ngày 27 tháng 2 năm 2020 44 Male Unknown Hospital Clínico Universitario de Valencia (es), Valencia Italy In Hospital A sportswriter who watched the game of 2019–20 UEFA Champions League Round of 16 (Valencia CF v. Atalanta B.C., 1st leg) at Milan's San Siro on ngày 19 tháng 2 năm 2020. [2][22]
15 77 Unknown Unknown Hospital de Torrejón, Madrid Unknown In Hospital Two new cases in Madrid, source of infection unknown. [76]
16 50 Unknown Unknown In Hospital
17 22 Female Unknown Hospital Clínic, Barcelona Italy In Hospital Travelled to Italy from February 19 to February 25. [17]
18 28 Male Iran Hospital Universitario Río Hortega (es), Valladolid Iran In Hospital Engineer from Iran, working in Spain. [77][78]
19 18 Unknown Italy Complejo Asistencial Segoviano, Segovia Italy In Hospital Student from Italy, currently studying in Segovia. [79]
20 Adult Male Unknown Hospital General, Valencia Spain In Hospital Had contact with Case 14. [24]
21 Adult Male Unknown In Hospital
22 Adult Male Unknown Hospital Clínico Universitario de Valencia (es), Valencia Italy In Hospital Had contact with the sportswriter from case 14, who watched the game of 2019–20 UEFA Champions League Round of 16 (Valencia CF v. Atalanta B.C., 1st leg) at Milan's San Siro on February 19. They also travelled to Milan.
23 Adult Male Unknown In Hospital
24 Adult Female Unknown Hospital de Sagunt (ca), Valencia Italy In Hospital Travelled to Milan.
25 Adult Male Italy Hospital Doctor Peset (es), Valencia Italy In Hospital Student from Italy, currently studying in Valencia.
26 ngày 28 tháng 2 năm 2020 28 Male Italy Hospital Mediterráneo, Almería Italy In hospital Travelled to Milan [80]

Phản ứng trước dịch bệnh sửa

Vào ngày 12 tháng 2 năm 2020, Đại hội Thế giới Di động đã bị hủy bỏ.[81]

Vào ngày 24 tháng 2, sau khi phát hiện ra trường hợp COVID-19 liên quan đến một công dân Ý, Cung điện H10 Costa Adeje ở Tenerife đã đóng cửa.[82]

Ngày 28 tháng Hai, sau khi phát hiện một trường hợp COVID-19 liên quan đến một báo thể thao Tây Ban Nha người đã đi đến Milan cho trò chơi của 2019-20 UEFA Champions League of Round 16 chống lại Atalanta BC, Valencia CF công bố việc đình chỉ của tất cả các sự kiện phi thể thao sự kiện trong nhà chẳng hạn như hội nghị tin tức.[82]

Phản ứng của chính phủ sửa

Lan sang các quốc gia và vùng lãnh thổ khác sửa

Kể từ ngày 2 tháng 3 năm 2020, chỉ có một quốc gia xác nhận một trường hợp dường như có nguồn gốc từ Tây Ban Nha

  Ecuador Trong ngày 29 tháng 2 năm 2020, a woman who arrived in the country on 14 February from Spain tested positive for SARS-CoV-2 and has become the first case of coronavirus in her territory. Days later she felt discomfort and fever, so she was hospitalized and underwent different tests. The patient, 70 years old and with previous illnesses, is isolated and admitted “in intensive care”. According to Deputy Minister Julio López, his status is critical and his forecast is reserved.[83]

Tham khảo sửa

 1. ^ a b c d e Ritchie, Hannah; Mathieu, Edouard; Rodés-Guirao, Lucas; Appel, Cameron; Giattino, Charlie; Ortiz-Ospina, Esteban; Hasell, Joe; Macdonald, Bobbie; Beltekian, Diana; Dattani, Saloni; Roser, Max (2020–2021). “Coronavirus Pandemic (COVID-19)”. Our World in Data (bằng tiếng Anh). Truy cập ngày 20 tháng 4 năm 2024.
 2. ^ a b “Sanidad confirma el primer positivo por coronavirus en Valencia”. Las Provincias (bằng tiếng Tây Ban Nha). ngày 27 tháng 2 năm 2020. Truy cập ngày 27 tháng 2 năm 2020.
 3. ^ a b c “Coronavirus, positivi due italiani a Tenerife. Mille persone nell'hotel in quarantena”. la Repubblica (bằng tiếng Ý). ngày 25 tháng 2 năm 2020. Truy cập ngày 25 tháng 2 năm 2020.
 4. ^ a b “Coronavirus, dall'Italia si spande in Europa. Conte: "Inaccettabili limitazioni agli italiani". Ma molti Paesi prendono misure”. la Repubblica (bằng tiếng Ý). ngày 25 tháng 2 năm 2020. Truy cập ngày 25 tháng 2 năm 2020.
 5. ^ a b “Woman in Barcelona tests positive to coronavirus, the first confirmed case on mainland Spain”. www.thelocal.es. Truy cập ngày 26 tháng 2 năm 2020.
 6. ^ a b “Sanidad confirma en La Gomera el primer caso de coronavirus en España”. El Pais (bằng tiếng Tây Ban Nha). ngày 31 tháng 1 năm 2020. Bản gốc lưu trữ ngày 31 tháng 1 năm 2020. Truy cập ngày 31 tháng 1 năm 2020.
 7. ^ “First confirmed coronavirus case in Spain in La Gomera, Canary Islands”. Outbreak News Today (bằng tiếng Anh). ngày 3 tháng 2 năm 2020. Truy cập ngày 28 tháng 2 năm 2020.
 8. ^ Sanidad, Ministerio de (ngày 31 tháng 1 năm 2020). “El Centro Nacional de Microbiología ha confirmado, pasadas las diez de esta noche, que una de las muestras enviadas desde La Gomera ha dado positivo en #coronaviruspic.twitter.com/B21LojPzZD”. @sanidadgob (bằng tiếng Tây Ban Nha). Truy cập ngày 28 tháng 2 năm 2020.
 9. ^ Levante-EMV. “Un caso de coronavirus en Madrid eleva a siete los infectados en España”. www.levante-emv.com (bằng tiếng Tây Ban Nha). Truy cập ngày 26 tháng 2 năm 2020.
 10. ^ “Confirmado el primer caso de coronavirus en Madrid”. www.telemadrid.es. ngày 26 tháng 2 năm 2020. Truy cập ngày 26 tháng 2 năm 2020.
 11. ^ Levante-EMV. “Sanidad confirma el primer caso de coronavirus en la C. Valenciana”. www.levante-emv.com (bằng tiếng Tây Ban Nha). Truy cập ngày 26 tháng 2 năm 2020.
 12. ^ “Coronavirus, última hora - Confirman un caso de contagio en Sevilla, el décimo en España”. elmundo.es (bằng tiếng Tây Ban Nha). ngày 26 tháng 2 năm 2020. Bản gốc lưu trữ ngày 26 tháng 2 năm 2020. Truy cập ngày 26 tháng 2 năm 2020.
 13. ^ a b EFE, RTVE es / (ngày 26 tháng 2 năm 2020). “Dos nuevos positivos por coronavirus entre los italianos del hotel de Adeje de Canarias”. RTVE.es (bằng tiếng Tây Ban Nha). Truy cập ngày 26 tháng 2 năm 2020.
 14. ^ “España registra su undécimo caso de coronavirus”. elmundo.es (bằng tiếng Tây Ban Nha). ngày 26 tháng 2 năm 2020. Truy cập ngày 26 tháng 2 năm 2020.
 15. ^ a b 20minutos (ngày 26 tháng 2 năm 2020). “Un nuevo positivo en La Gomera eleva a 11 el número de infectados por coronavirus en España”. www.20minutos.es - Últimas Noticias (bằng tiếng Tây Ban Nha). Truy cập ngày 26 tháng 2 năm 2020.
 16. ^ 26 tháng 2 năm 2020/coronavirus-madrid-tenerife-barcelona-valencia_2469835/ “El coronavirus llega a Madrid: un segundo contagio eleva a 10 los casos en España” Kiểm tra giá trị |url= (trợ giúp) (bằng tiếng Tây Ban Nha). El Confidencial. ngày 26 tháng 2 năm 2020. Truy cập ngày 26 tháng 2 năm 2020.[liên kết hỏng]
 17. ^ a b “Una tinerfeña de 22 años que viajó a Italia, tercer caso "importado" de coronavirus en Cataluña”. abc (bằng tiếng Tây Ban Nha). ngày 27 tháng 2 năm 2020. Truy cập ngày 27 tháng 2 năm 2020.
 18. ^ “Un alumno italiano de IE University en Segovia, primer caso positivo de coronavirus en la región”. El Norte de Castilla (bằng tiếng Tây Ban Nha). ngày 27 tháng 2 năm 2020. Truy cập ngày 27 tháng 2 năm 2020.
 19. ^ “Confirmados en Segovia y Valladolid los dos primeros casos registrados en Castilla y León”. Leonoticias (bằng tiếng Tây Ban Nha). ngày 27 tháng 2 năm 2020. Truy cập ngày 27 tháng 2 năm 2020.
 20. ^ Mingueza, Alberto (ngày 27 tháng 2 năm 2020). “El ingeniero iraní de visita en Cidaut da positivo en coronavirus”. El Norte de Castilla (bằng tiếng Tây Ban Nha). Truy cập ngày 3 tháng 3 năm 2020.
 21. ^ Linde, Pablo (ngày 1 tháng 2 năm 2020). “Sanidad confirma en La Gomera el primer caso de coronavirus en España”. El País (bằng tiếng Tây Ban Nha). ISSN 1134-6582. Truy cập ngày 27 tháng 2 năm 2020.
 22. ^ a b “Valencia fan in Milan last week for UCL tie tests positive for coronavirus”. AS.com (bằng tiếng Anh). ngày 27 tháng 2 năm 2020. Bản gốc lưu trữ ngày 9 tháng 3 năm 2020. Truy cập ngày 27 tháng 2 năm 2020.
 23. ^ Bono, Ferran (ngày 27 tháng 2 năm 2020). “Un periodista que viajó a Milán para cubrir el Valencia-Atalanta, positivo por coronavirus”. El País (bằng tiếng Tây Ban Nha). ISSN 1134-6582. Truy cập ngày 27 tháng 2 năm 2020.
 24. ^ a b Levante-EMV. “Sanidad confirma 6 nuevos casos de coronavirus en la C. Valenciana”. www.levante-emv.com (bằng tiếng Tây Ban Nha). Truy cập ngày 27 tháng 2 năm 2020.
 25. ^ Espino, Rafael (ngày 28 tháng 2 năm 2020). “Confirmado el primer caso de coronavirus en Almería”. Diario de Almería (bằng tiếng Tây Ban Nha). Joly Digital. Truy cập ngày 28 tháng 2 năm 2020.
 26. ^ “Sanidad confirma 5 nuevos casos de coronavirus en Andalucía”. Redacción Médica (bằng tiếng Tây Ban Nha). Sanitaria 2000. ngày 28 tháng 2 năm 2020. Truy cập ngày 3 tháng 3 năm 2020.
 27. ^ “Dos nuevos casos de coronavirus en Fuengirola elevan a diez los positivos en Andalucía” (bằng tiếng Tây Ban Nha). Diario ABC, S.L. ngày 28 tháng 2 năm 2020. Truy cập ngày 3 tháng 3 năm 2020.
 28. ^ “Diagnostican el primer caso de coronavirus en Asturias”. El Independiente (bằng tiếng Tây Ban Nha). ngày 29 tháng 2 năm 2020. Truy cập ngày 3 tháng 3 năm 2020.
 29. ^ “El primer positivo por coronavirus de Cantabria viajó a Italia y permanece aislado en casa”. 20 Minutos (bằng tiếng Tây Ban Nha). 20 Minutos Editora, S.L. ngày 29 tháng 2 năm 2020. Truy cập ngày 3 tháng 3 năm 2020.
 30. ^ “La Generalitat confirma dos nuevos casos de coronavirus en Catalunya” (bằng tiếng Tây Ban Nha). ngày 29 tháng 2 năm 2020. Truy cập ngày 3 tháng 3 năm 2020.
 31. ^ “Se detecta el primer caso de coronavirus en Navarra” (bằng tiếng Tây Ban Nha). Europa Press Noticias S.A. ngày 29 tháng 3 năm 2020. Truy cập ngày 3 tháng 2 năm 2020.
 32. ^ “Dos jóvenes médicos infectados elevan a 12 los casos andaluces de coronavirus”. El Plural (bằng tiếng Tây Ban Nha). ngày 2 tháng 3 năm 2020. Truy cập ngày 3 tháng 3 năm 2020.
 33. ^ “Euskadi mantiene en nueve el número de contagiados” (bằng tiếng Tây Ban Nha). ngày 2 tháng 3 năm 2020. Truy cập ngày 3 tháng 3 năm 2020.
 34. ^ “Primer caso de coronavirus en Castilla-La Mancha confirmado por el Ministerio de Sanidad”. La voz de Talavera (bằng tiếng Tây Ban Nha). PAR Comunicación Talavera. ngày 1 tháng 3 năm 2020. Bản gốc lưu trữ ngày 12 tháng 4 năm 2020. Truy cập ngày 3 tháng 3 năm 2020.
 35. ^ Ramos, Carmen (ngày 1 tháng 3 năm 2020). “Un camionero de El Bierzo, tercer caso de coronavirus en Castilla y León”. El Norte de Castilla (bằng tiếng Tây Ban Nha). Truy cập ngày 3 tháng 3 năm 2020.
 36. ^ “Confirmados cuatro casos de coronavirus en Extremadura”. El Periódico Extremadura (bằng tiếng Tây Ban Nha). Editorial Extremadura S.A. ngày 1 tháng 3 năm 2020. Truy cập ngày 3 tháng 3 năm 2020.
 37. ^ “El contagio de otro sanitario en Araba eleva a diez los casos de coronavirus en Euskadi”. Deia (bằng tiếng Tây Ban Nha). Editorial Iparraguirre, S.A. ngày 2 tháng 3 năm 2020. Truy cập ngày 3 tháng 3 năm 2020.
 38. ^ “Sanidad confirma otros 9 casos de coronavirus en Cantabria”. Europa Press (bằng tiếng Tây Ban Nha). Europa Press Noticias S.A. ngày 2 tháng 3 năm 2020. Truy cập ngày 3 tháng 3 năm 2020.
 39. ^ “Dos nuevos casos de coronavirus en Castilla-La Mancha, confirmados por Salud Pública”. La voz de Talavera (bằng tiếng Tây Ban Nha). PAR Comunicación Talavera. ngày 2 tháng 3 năm 2020. Bản gốc lưu trữ ngày 3 tháng 3 năm 2020. Truy cập ngày 3 tháng 3 năm 2020.
 40. ^ Santiago, Ana (ngày 2 tháng 3 năm 2020). “Cinco nuevos casos en un día elevan a ocho los afectados por coronavirus en la región”. El Norte de Castilla (bằng tiếng Tây Ban Nha). Truy cập ngày 3 tháng 3 năm 2020.
 41. ^ [1] (tiếng Tây Ban Nha)
 42. ^ Una alumna de la Facultad de Educación, primer positivo de coronavirus en Salamanca (tiếng Tây Ban Nha)
 43. ^ Un paciente de neumonía de Miranda de Ebro, octavo caso de coronavirus en Castilla y León (tiếng Tây Ban Nha)
 44. ^ “Coronavirus: España mantiene el actual escenario de contención”. Correo Farmaceutico (bằng tiếng Tây Ban Nha). Unidad Editorial Revistas, S.L.U. ngày 2 tháng 3 năm 2020. Truy cập ngày 3 tháng 3 năm 2020.
 45. ^ “Dos nuevos casos de coronavirus confirmados en Extremadura”. El Periódico Extremadura (bằng tiếng Tây Ban Nha). Editorial Extremadura S.A. ngày 2 tháng 3 năm 2020. Truy cập ngày 3 tháng 3 năm 2020.
 46. ^ “Se elevan a 29 los casos positivos de coronavirus en la región”. Europa Press (bằng tiếng Tây Ban Nha). Europa Press Noticias S.A. ngày 2 tháng 3 năm 2020. Truy cập ngày 3 tháng 3 năm 2020.
 47. ^ Segundo positivo por coronavirus en Navarra, familia de la mujer ingresada (tiếng Tây Ban Nha)
 48. ^ “Confirmado el primer caso de coronavirus en La Rioja”. Europa Press (bằng tiếng Tây Ban Nha). Europa Press Noticias S.A. ngày 2 tháng 3 năm 2020. Truy cập ngày 3 tháng 3 năm 2020.
 49. ^ “Ingresado en la UCI en Málaga un nuevo paciente con coronavirus, decimotercer caso confirmado en Andalucía”. Europa Press (bằng tiếng Tây Ban Nha). Europa Press Noticias S.A. ngày 3 tháng 3 năm 2020. Truy cập ngày 3 tháng 3 năm 2020.
 50. ^ “Segundo caso positivo de Coronavirus en Asturias”. El Comercio (bằng tiếng Tây Ban Nha). Vocento. ngày 3 tháng 3 năm 2020. Truy cập ngày 3 tháng 3 năm 2020.
 51. ^ “Confirmado un tercer caso positivo por SARS-CoV-2 en Mallorca”. 20 Minutos (bằng tiếng Tây Ban Nha). 20 Minutos Editora, S.L. ngày 3 tháng 3 năm 2020. Truy cập ngày 3 tháng 3 năm 2020.
 52. ^ “El Gobierno vasco confirma el primer caso de coronavirus en Bizkaia”. Deia (bằng tiếng Tây Ban Nha). Editorial Iparraguirre, S.A. ngày 3 tháng 3 năm 2020. Truy cập ngày 3 tháng 3 năm 2020.
 53. ^ “Castilla-La Mancha confirma cuatro nuevos casos de coronavirus”. Eldiario.es (bằng tiếng Tây Ban Nha). El Diario de Prensa Digital S.L. ngày 3 tháng 3 năm 2020. Truy cập ngày 3 tháng 3 năm 2020.
 54. ^ “Un turista de 38 años que había pasado por Milán, decimoctavo caso de coronavirus en Catalunya”. Diari de Tarragona (bằng tiếng Tây Ban Nha). PROMICSA. ngày 3 tháng 3 năm 2020. Bản gốc lưu trữ ngày 3 tháng 3 năm 2020. Truy cập ngày 3 tháng 3 năm 2020.
 55. ^ “Los casos de coronovirus aumentan a 56 en Madrid, según Díaz Ayuso”. La Vanguardia (bằng tiếng Tây Ban Nha). La Vanguardia Ediciones, S.L.U. ngày 3 tháng 3 năm 2020. Truy cập ngày 3 tháng 3 năm 2020.
 56. ^ “La Rioja confirma un segundo caso de COVID-2019, asintomático y aislado en su domicilio”. Europa Press (bằng tiếng Tây Ban Nha). Europa Press Noticias S.A. ngày 3 tháng 3 năm 2020. Truy cập ngày 3 tháng 3 năm 2020.
 57. ^ “Sanidad confirma en València el primer fallecido con coronavirus en España”. Levante (bằng tiếng Tây Ban Nha). Grupo Prensa Ibérica Media. ngày 3 tháng 3 năm 2020. Truy cập ngày 3 tháng 3 năm 2020.
 58. ^ “Un hombre que se había contagiado de coronavirus murió el 13 de febrero en Valencia” (bằng tiếng Tây Ban Nha). Diario ABC, S.L. ngày 3 tháng 3 năm 2020. Truy cập ngày 3 tháng 3 năm 2020.
 59. ^ Palmas, La Provincia-Diario de Las. “El paciente alemán ingresado por coronavirus en La Gomera, dado de alta”. www.laprovincia.es (bằng tiếng Tây Ban Nha). Truy cập ngày 25 tháng 2 năm 2020.
 60. ^ “Spanish authorities confirm Briton is country's second coronavirus case”. Reuters. ngày 9 tháng 2 năm 2020. Bản gốc lưu trữ ngày 10 tháng 2 năm 2020. Truy cập ngày 9 tháng 2 năm 2020.
 61. ^ “Donen d'alta l'home ingressat a Son Espases per coronavirus”. Ara Balears (bằng tiếng Catalan). ngày 14 tháng 2 năm 2020. Truy cập ngày 25 tháng 2 năm 2020.
 62. ^ Agències. “Reben l'alta els dos únics casos de coronavirus a l'Estat espanyol”. El Punt Avui (bằng tiếng Catalan). Truy cập ngày 25 tháng 2 năm 2020.
 63. ^ RTVE.es/AGENCIAS (ngày 24 tháng 2 năm 2020). “Un italiano da positivo por coronavirus en el sur de Tenerife”. RTVE.es (bằng tiếng Tây Ban Nha). Truy cập ngày 25 tháng 2 năm 2020.
 64. ^ 324cat (ngày 25 tháng 2 năm 2020). “Primer positiu de coronavirus a Catalunya: un cas "lleu" d'una resident a Barcelona”. CCMA (bằng tiếng Catalan). Truy cập ngày 25 tháng 2 năm 2020.
 65. ^ “Turista italiano positivo al test a Tenerife. Primo caso sospetto nelle Asturie: è un giovane di ritorno dall'Italia”. la Repubblica (bằng tiếng Ý). ngày 24 tháng 2 năm 2020. Bản gốc lưu trữ ngày 24 tháng 2 năm 2020. Truy cập ngày 24 tháng 2 năm 2020.
 66. ^ “Un ciudadano italiano da positivo en coronavirus en el sur de Tenerife”. Diario de Avisos. ngày 24 tháng 2 năm 2020. Bản gốc lưu trữ ngày 24 tháng 2 năm 2020.
 67. ^ Levante-EMV. “Sanidad confirma el primer caso de coronavirus en la C. Valenciana”. www.levante-emv.com (bằng tiếng Tây Ban Nha). Truy cập ngày 25 tháng 2 năm 2020.
 68. ^ media, À Punt. “La Generalitat confirma el primer cas de coronavirus a la Comunitat Valenciana”. À Punt (bằng tiếng Catalan). Truy cập ngày 26 tháng 2 năm 2020.
 69. ^ “Confirmado el primer caso de coronavirus en Madrid”. www.telemadrid.es. Truy cập ngày 25 tháng 2 năm 2020.
 70. ^ Caballero, Fátima. “Madrid confirma un segundo caso de coronavirus tras los registrados este martes en Barcelona, Tenerife y Castellón”. eldiario.es (bằng tiếng Tây Ban Nha). Truy cập ngày 26 tháng 2 năm 2020.
 71. ^ “Madrid confirma un segundo caso de coronavirus, una persona que viajó a Italia”. www.telemadrid.es. ngày 26 tháng 2 năm 2020. Truy cập ngày 26 tháng 2 năm 2020.
 72. ^ “Un noi de 22 anys que havia viatjat a Milà és el segon cas de coronavirus a Catalunya”. Ara.cat (bằng tiếng Catalan). ngày 26 tháng 2 năm 2020. Truy cập ngày 26 tháng 2 năm 2020.
 73. ^ “[EN DIRECTE] Confirmat un segon cas de coronavirus a Catalunya”. VilaWeb (bằng tiếng Catalan). Bản gốc lưu trữ ngày 22 tháng 2 năm 2020. Truy cập ngày 26 tháng 2 năm 2020.
 74. ^ Eldiarioand. “Confirmado el primer caso de coronavirus en Andalucía”. eldiario.es (bằng tiếng Tây Ban Nha). Truy cập ngày 26 tháng 2 năm 2020.
 75. ^ “Covid-19: dos casos de coronavirus confirmados en Madrid de los diez de España”. www.telemadrid.es. Truy cập ngày 26 tháng 2 năm 2020.
 76. ^ “Dos nuevos casos de coronavirus en Madrid”. abc (bằng tiếng Tây Ban Nha). ngày 27 tháng 2 năm 2020. Truy cập ngày 27 tháng 2 năm 2020.
 77. ^ Asua, J. (ngày 27 tháng 2 năm 2020). “Confirmados en Segovia y Valladolid los dos primeros casos registrados en Castilla y León”. El Norte de Castilla. Truy cập ngày 27 tháng 2 năm 2020.
 78. ^ INFORMACION. “Dos casos en Castilla y León y 6 en Valencia aumentan a 23 los infectados por coronavirus”. www.diarioinformacion.com (bằng tiếng Tây Ban Nha). Truy cập ngày 27 tháng 2 năm 2020.
 79. ^ León, Diario Castilla y. “Dos positivos por coronavirus en Castilla y León: un iraní en Valladolid y un italiano en Segovia”. Diario Castilla y León (bằng tiếng Tây Ban Nha). Truy cập ngày 27 tháng 2 năm 2020.
 80. ^ Bausán García, Sarai (ngày 28 tháng 2 năm 2020). “Confirmado un caso de coronavirus en Almería”. Ideal (bằng tiếng Tây Ban Nha). Vocento. Truy cập ngày 28 tháng 2 năm 2020.
 81. ^ Warren, Tom (ngày 12 tháng 2 năm 2020). “The world's biggest phone show has been canceled due to coronavirus concerns”. The Verge (bằng tiếng Anh). Truy cập ngày 28 tháng 2 năm 2020.
 82. ^ a b Laura Perez Maestro; Niamh Kennedy; Amy Woodyatt. “Tenerife hotel on partial lockdown as Italian tests positive for coronavirus”. Truy cập ngày 29 tháng 2 năm 2020.
 83. ^ “Coronavirus: España 'exporta' el primer caso con una mujer ecuatoriana diagnosticada de vuelta a su país”. Correo Farmaceutico (bằng tiếng Tây Ban Nha). Unidad Editorial Revistas, S.L.U. ngày 29 tháng 2 năm 2020. Truy cập ngày 3 tháng 3 năm 2020.

Liên kết ngoài sửa