Đại học quốc lập Chính trị

Đại học quốc lập Chính trị (tiếng Trung: 國立政治大學; viết tắt "政大" (Chính Đại) là một trường đại học nghiên cứu quốc gia, và là cơ sở đào tạo công sớm nhất của Trung Hoa Dân quốc. Được thành lập lần đầu tiên vào năm 1927 tại Nam Kinh, trường đại học này sau đó được chuyển đến Đài Bắc vào năm 1954. Đây được coi là một trong những trường đại học danh tiếng và nổi tiếng nhất tại Đài Loan[1]. Tên trường được viết tắt NCCU, chuyên về các chương trình nghệ thuật và nhân văn, phương tiện truyền thông đại chúng, khoa học xã hội, kinh tế, quản lý, chính trị, và vấn đề quốc tế .[2][3][4][5][6] Đây là trường đại học duy nhất được tài trợ ở Đài Loan, cung cấp các khóa học về báo chí, quảng cáo, phát thanh và truyền hình, ngoại giao và một số ngôn ngữ không được giảng dạy tại các tổ chức khác ở Đài Loan. Tên Chính trị (政治) gợi nhớ đến việc thành lập vào năm 1927 tại Nam Kinh như là một cơ sở đào tạo cao cấp về hành chính công cho Chính phủ Quốc dân. Trường có mối quan hệ chặt chẽ với các tổ chức học thuật như Academia Sinica, Đại học quốc lập Dương Minh, Đại học quốc lập Đài LoanBảo tàng Cố cung Quốc gia.

Ngôi trường nhìn từ bên ngoài

Tham khảo sửa

  1. ^ “Universities in Taiwan - Rankings & Reviews” (bằng tiếng Anh). Barcelona: LanguageCourse S.L. Bản gốc lưu trữ ngày 18 tháng 11 năm 2018. Truy cập ngày 27 tháng 11 năm 2018.
  2. ^ “National Chengchi University” (bằng tiếng Anh). London: Times Higher Education. 2018. One of Taiwan’s most prestigious higher education institutions, the National Chengchi University is regarded as one of the Asia’s most important centres for humanities and social sciences.
  3. ^ “About NCCU”. National Chengchi University. Bản gốc lưu trữ ngày 16 tháng 11 năm 2017. Truy cập ngày 22 tháng 12 năm 2015.
  4. ^ “Ranking of Top Universities in Greater China” (bằng tiếng Anh). Shanghai: ShanghaiRanking Consultancy. 2016. Bản gốc lưu trữ ngày 9 tháng 10 năm 2020. Truy cập ngày 25 tháng 7 năm 2019.
  5. ^ “National Chengchi University Rankings”. QS Top Universities. London: QS Quacquarelli Symonds. 2015. Truy cập ngày 22 tháng 12 năm 2015.
  6. ^ “National Chengchi University, Taiwan (Exchange Program)”. University of Connecticut. Mansfield, Connecticut. 2015. Bản gốc lưu trữ ngày 14 tháng 6 năm 2015. Truy cập ngày 12 tháng 6 năm 2015. National Chengchi University (NCCU), located in the capital city of Taipei, is a comprehensive public university, ranked first in Taiwan in the field of Social Sciences, Business, Communication and International Relations. It is also regarded as one the best places in Taiwan to study Mandarin.