Truyền thông đại chúng

một quá trình có định hướng nhằm truyền đạt thông tin đại chúng tới những đối tượng mục tiêu đại chúng

Truyền thông đại chúng được hiểu chung là một quá trình có định hướng nhằm truyền đạt thông tin đại chúng tới những đối tượng mục tiêu đại chúng bằng các phương tiện truyền thông đại chúng để phục vụ mục đích đã được đề ra.

Các phương tiện truyền thông đại chúng hay các phương tiện thông tin đại chúng là các phương tiện được sử dụng để truyền đạt thông tin một cách đại chúng, rộng rãi, tức là có khả năng đưa thông tin tới đối tượng đại chúng mục tiêu.

Ví dụ: báo in, tạp chí, phát thanh, truyền hình, sách, internet...

Cần phân biệt giữa nội dung truyền thông và phương tiện truyền thông. Theo đó phương tiện truyền thông đại chúng là một yếu tố trung gian có khả năng chứa đựng nội dung truyền thông đại chúng, chúng khác biệt với bản thân nội dung truyền thông đại chúng.

Ví dụ: phim hay video là nội dung truyền thông đại chúng, chúng chỉ có thể được hiểu là phương tiện truyền thông đại chúng nếu như chúng được gắn thêm ý nghĩa phương tiện: Phim truyền hình, video phát tán qua internet là các phương tiện truyền thông đại chúng.

7 loại hình của truyền thông đại chúng là: báo in, sách, điện ảnh, phát thanh, truyền hình, quảng cáo, internet, băng đĩa hình ảnh và âm thanh

Tranh cãi về định nghĩaSửa đổi

Vào cuối thế kỷ 20, truyền thông đại chúng có thể được phân ra thành 8 ngành công nghiệp: sách, báo in, tạp chí, ghi dữ liệu, phát thanh, điện ảnh, truyền hình và Internet. Trong thập niên 2000, một sự phân loại gọi là "seven mass media" (bảy loại hình truyền thông đại chúng) đã trở nên phổ biến. Nó bao gồm:

  1. In ấn từ cuối thế kỷ 15
  2. Ghi dữ liệu từ cuối thế kỷ 19
  3. Điện ảnh từ khoảng năm 1900
  4. Phát thanh từ khoảng năm 1910
  5. Truyền hình từ khoảng năm 1950
  6. Internet từ khoảng năm 1990
  7. Điện thoại di động từ khoảng năm 2000

Đặc điểmSửa đổi

Đại chúng với MainstreamSửa đổi

Các loại hình truyền thông đại chúngSửa đổi

Truyền đại chúngSửa đổi

Phim ảnhSửa đổi

Video gameSửa đổi

Thu âm và sao chépSửa đổi

InternetSửa đổi

BlogSửa đổi

RSS feedsSửa đổi

PodcastSửa đổi

Truyền thông in ấnSửa đổi

SáchSửa đổi

Tạp chíSửa đổi

Báo viết/Báo in/Báo giấySửa đổi

Danh thiếp

Văn phòng phẩm

Biển quảng cáo

Poster/Baner

Truyền thông ngoài trờiSửa đổi

Mục đíchSửa đổi

Nghề nghiệp liên quan đến truyền thông đại chúngSửa đổi

Báo chí,MCSửa đổi


Quan hệ công chúngSửa đổi

Xuất bảnSửa đổi

Chuyên viên mảng pr

Biên tập viên

Phóng viên

Nhân viên tổ chức sự kiện

Tham khảoSửa đổi