Shilling

trang định hướng Wikimedia

Shilling là tên gọi đơn vị tiền tệ hoặc đơn vị đếm tiền tệ ở một số nước.

Schilling của Vương quốc Anh 1853. Nữ hoàng Victoria.

Đang lưu thông gồm có:

Không còn lưu thông gồm có:

Ai CậpJordan, shillin (tiếng Ả Rập: شلن) là đơn vị đếm dưới bảng; 20 shillin = 1 bảng.