Đảng Cướp biển

Đảng Cướp biển là một tên gọi được sử dụng bởi các đảng phái chính trị ở nhiều quốc gia. Các đảng cướp biển nói chung ủng hộ quyền dân sự và chính trị, dân chủ trực tiếp (bao gồm dân chủ điện tử) hoặc dân chủ tham dự[1], cải cách quyền tác giảbằng sáng chế, tự do chia sẻ kiến thức (nội dung mở), bảo vệ dữ liệu cá nhân, minh bạch (hành vi), quyền được thông tin, tự do ngôn luận, tham nhũng chính trịtính trung lập Internet.[2]

Pirate Party
Ý thức hệChính trị cướp biển

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ Ngọc Pha Mạc (1992). Vietnam & metarevolution. Vietopia Tùng thư. Trang 270.
  2. ^ “About the PPI”.

Liên kết ngoàiSửa đổi

  Phương tiện liên quan tới Pirate parties tại Wikimedia Commons