Đảng Sam Rainsy

Đảng Sam Rainsy (Pak Sam Rainsy hay Kanakpak Som Raeangsee) là một đảng theo thuyết nhân cách và ít nhiều là đảng tự doCampuchia. Đảng này là một thành viên của Hội đồng những người dân chủ và tự do châu Á. Tên của đảng được đặt theo tên lãnh đạo đảng là Sam Rainsy hay đọc theo tiếng Khmer là Som Raeangsee.

Sam Rainsy Party
Kanakpak Sam Rangsee
Lãnh tụSam Rainsy
Thành lập1995
Ý thức hệChủ nghĩa tự do, chủ nghĩa tự do kinh tế
Thuộc tổ chức quốc tếTự do Quốc tế (observer),
Hội đồng những người dân chủ và dự do châu Á,
Liên minh các đảng Dân chủ
Trang webhttp://www.samrainsyparty.org/

Đây cũng là đảng có tinh thần bài Việt Nam, lãnh tụ của đảng từng tiến hành nhổ nhiều mốc chủ quyền tại biên giới Việt Nam - Campuchia.[1]

Năm 2012, đảng hợp nhất với đảng Nhân quyền để lập nên Đảng Cứu nguy dân tộc Campuchia.

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ “RFI”. Truy cập 10 tháng 2 năm 2015.

Liên kết ngoàiSửa đổi