Đóng góp của người dùng

ngày 31 tháng 10 năm 2018

 • Taiga

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  12:54

  +14

 • Địa lý châu Á

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  12:53

  +38

 • Vật lý học

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  12:52

  +40

 • Danh sách các chi của họ Thiến thảo

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  12:52

  −5

 • Họ Thiến thảo

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  12:51

  −2

 • Neonauclea celebica

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  12:51

  +85

 • Hội họa

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  12:48

  +14

 • Mỹ thuật

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  12:48

  −8

 • Thơ

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  12:47

  −11

 • Văn học

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  12:47

  +3

 • Văn chương

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  12:45

  +22

 • Giả thuyết

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  12:45

  +43

 • Toán học

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  12:44

  −94

 • Ngẫu nhiên

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  12:43

 • Giáo dục tuổi ấu thơ

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  12:43

  +8

 • Giáo dục

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  12:42

  +62

 • Tri thức

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  12:42

  +32

 • Phương pháp khoa học

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  12:41

  +52

 • Lý thuyết

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  12:40

  −85

 • Cạnh tranh

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  12:40

  +30

 • Nghiên cứu sinh Việt Nam

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  12:39

  +25

 • Tiến sĩ

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  12:38

  +23

 • Học viện Tài chính (Việt Nam)

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  12:38

  +20

 • Điều dưỡng

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  12:37

  +20

 • Trường đại học khai phóng

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  12:36

  +5

 • Viện đại học

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  12:35

  +18

 • Giáo dục Hoa Kỳ

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  12:35

  +30

 • Lịch sử

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  12:34

 • Khoa học xã hội

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  12:33

  +24

 • Viện nghiên cứu

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  12:33

 • Đại học Luân Đôn

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  12:32

  +1

 • Đại học công lập

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  12:32

  +1

 • Đại Học Leeds Beckett

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  12:31

  −1

 • Đào tạo thạc sĩ

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  12:31

  +22

 • Đào tạo sau đại học

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  12:30

  +68

 • Đồ án tốt nghiệp

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  12:29

  +71

 • Học sinh

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  12:29

  +37

 • Thysanolaena latifolia

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  12:28

  +72

 • Chổi

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  12:27

  +90