Học sinh hay học trò là những thiếu niên hoặc thiếu nhi trong độ tuổi đi học (6–18 tuổi) đang học tại các trường tiểu học, trung học cơ sở hoặc trung học phổ thông. Học sinh là đối tượng cần sự giáo dục của cả gia đình và nhà trường, vì vậy thông thường học sinh được tạo điều kiện đi học ở gần nhà. Học sinh rất dễ bị tác động bởi các hiện tượng xã hội, vì vậy rất cần thiết sự theo dõi, định hướng, giáo dục từ gia đình và nhà trường.

Hiện nay, giáo dục học sinh đang là chủ đề gây nhiều tranh cãi trong xã hội. Xã hội ngày càng phát triển, học sinh càng có nhiều cơ hội tiếp cận nhiều thông tin cả tích cực lẫn tiêu cực. Các thế hệ học sinh trước đây chủ yếu không có nhiều cơ hội tiếp xúc với mạng máy tính, mạng Internet, thời gian chủ yếu là đi học và phụ giúp gia đình. Học sinh ngày nay hiểu biết sớm hơn, phát triển thể chất và tâm hồn nhanh hơn, và thường xuyên bị tác động tiêu cực từ xã hội hơn.

Tham khảoSửa đổi