Thảo luận:Học sinh

Bình luận mới nhất: 3 năm trước bởi RedEnderDragonVN trong đề tài Nội dung sơ sài

Đây là chỉ 1 giai đoạn sớm của sinh viên, nói chung là người đi học, có lẽ nên hợp nhất?  A l p h a m a  Talk - Bot - Page 01:40, ngày 4 tháng 6 năm 2015 (UTC)Trả lời[trả lời]

Nội dung sơ sài sửa

Nội dung của bài rất sơ sài và có lẽ sao chép hoàn toàn của một bài báo. Đề nghị nên mở rộng bài viết.RedDragon💨Talk in here 07:31, ngày 7 tháng 6 năm 2020 (UTC)Trả lời[trả lời]

Quay lại trang “Học sinh”.