Thảo luận:Học sinh

Bình luận mới nhất: 4 năm trước bởi RedEnderDragonVN trong đề tài Nội dung sơ sài

Đây là chỉ 1 giai đoạn sớm của sinh viên, nói chung là người đi học, có lẽ nên hợp nhất?  A l p h a m a  Talk - Bot - Page 01:40, ngày 4 tháng 6 năm 2015 (UTC)Trả lời

Nội dung sơ sài

sửa

Nội dung của bài rất sơ sài và có lẽ sao chép hoàn toàn của một bài báo. Đề nghị nên mở rộng bài viết.RedDragon💨Talk in here 07:31, ngày 7 tháng 6 năm 2020 (UTC)Trả lời

Quay lại trang “Học sinh”.