Giáo dục thể chất, thường gọi tắt là Thể dục, là một môn học được giảng dạy trong nhà trường ở trên khắp thế giới. Môn này thường được dạy ở cấp tiểu họctrung học, thậm chí ở cả bậc đại học, khuyến khích rèn luyện tinh thần vận động thông qua hoạt động chơi và môi trường khám phá vận động nhằm thúc đẩy sức khỏe và sự khỏe mạnh về thể chất.[1] Các hoạt động trong môn Thể dục có thể kể đến như: bóng đá, bóng lưới, khúc côn cầu, rounders, bóng gậy, four square, đua và vô số các trò chơi thiếu nhi khác. Môn Giáo dục thể chất còn dạy về dinh dưỡng, các thói quen có lợi cho sức khỏe và tính cá nhân của các nhu cầu.[2]

Dụng cụ học môn Giáo dục thể chất ở Calhan, Colorado.
Đám trẻ đang sử dụng chiếc dù trong tiết học Thể dục.

Chương trình giảng dạy bộ môn Giáo dục thể chất thì đa dạng trên quy mô toàn thế giới. Khi được dạy chính xác thì lớp học Thể dục có thể tạo ra tác động tích cực đến sức khỏe, hành vi và học lực của người học.[3]

Xem thêm sửa

Tham khảo sửa

  1. ^ Anderson, D. (1989). The Discipline and the Profession. Foundations of Canadian Physical Education, Recreation, and Sports Studies. Dubuque, IA: Wm. C. Brown Publishers.
  2. ^ Mitchell, Stephen (2016). The Essential of Teaching Physical Education. Shape America - Society of Health and Physical Educators. tr. 1 page cited (4 page). ISBN 978-1-4925-0916-5.
  3. ^ Wong, Alia (29 tháng 1 năm 2019). “Gym Class Is So Bad Kids Are Skipping School to Avoid It”. The Atlantic. Truy cập ngày 30 tháng 1 năm 2019.

Liên kết ngoài sửa