Đóng góp của người dùng 171.253.181.122

Tìm kiếm đóng góphiệnẩn
⧼contribs-top⧽
⧼contribs-date⧽

ngày 14 tháng 5 năm 2021

 • 11:0511:05, ngày 14 tháng 5 năm 2021 khác sử −1.542 Vũ khí (tóm lược sửa đổi đã bị xóa) Thẻ: Đã được lùi sửa Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 • 11:0311:03, ngày 14 tháng 5 năm 2021 khác sử −1.360 Vũ khí (tóm lược sửa đổi đã bị xóa) Thẻ: Đã được lùi sửa Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 • 10:5910:59, ngày 14 tháng 5 năm 2021 khác sử −1.610 Quốc kỳ Úc (tóm lược sửa đổi đã bị xóa) Thẻ: Đã được lùi sửa Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa ngày tháng năm Xóa chú thích
 • 10:5610:56, ngày 14 tháng 5 năm 2021 khác sử −3.506 Alain Juppé (tóm lược sửa đổi đã bị xóa) Thẻ: Đã được lùi sửa Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Xóa từ 50% đến 90% nội dung Sửa ngày tháng năm
 • 10:5310:53, ngày 14 tháng 5 năm 2021 khác sử −2.355 Đệ Ngũ Cộng hòa Pháp (tóm lược sửa đổi đã bị xóa) Thẻ: Đã được lùi sửa Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 • 10:4710:47, ngày 14 tháng 5 năm 2021 khác sử −3.251 Đệ Ngũ Cộng hòa Pháp (tóm lược sửa đổi đã bị xóa) Thẻ: Đã được lùi sửa Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 • 10:4610:46, ngày 14 tháng 5 năm 2021 khác sử −243 Bán tổng thống chế (tóm lược sửa đổi đã bị xóa) Thẻ: Đã được lùi sửa Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 • 10:4510:45, ngày 14 tháng 5 năm 2021 khác sử −821 Bán tổng thống chế (tóm lược sửa đổi đã bị xóa) Thẻ: Đã được lùi sửa Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Xóa chú thích
 • 10:4210:42, ngày 14 tháng 5 năm 2021 khác sử −195 Cộng hòa Weimar (tóm lược sửa đổi đã bị xóa) Thẻ: Đã được lùi sửa Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 • 10:4110:41, ngày 14 tháng 5 năm 2021 khác sử −4.736 Cộng hòa Weimar (tóm lược sửa đổi đã bị xóa) Thẻ: Đã được lùi sửa Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Xóa từ 50% đến 90% nội dung
 • 10:3910:39, ngày 14 tháng 5 năm 2021 khác sử −33 Quân kỳ (tóm lược sửa đổi đã bị xóa) Thẻ: Đã được lùi sửa Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 • 10:3710:37, ngày 14 tháng 5 năm 2021 khác sử −2.118 Quốc kỳ Đức (tóm lược sửa đổi đã bị xóa) Thẻ: Đã được lùi sửa Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Xóa chú thích
 • 10:2910:29, ngày 14 tháng 5 năm 2021 khác sử −1.185 Quốc kỳ Đức (tóm lược sửa đổi đã bị xóa) Thẻ: Đã được lùi sửa Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa ngày tháng năm
 • 10:2710:27, ngày 14 tháng 5 năm 2021 khác sử −291 Quốc kỳ Đức (tóm lược sửa đổi đã bị xóa) Thẻ: Đã được lùi sửa Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Xóa chú thích
 • 10:2610:26, ngày 14 tháng 5 năm 2021 khác sử −2.072 Quốc kỳ Đức (tóm lược sửa đổi đã bị xóa) Thẻ: Đã được lùi sửa Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Xóa chú thích
 • 10:2210:22, ngày 14 tháng 5 năm 2021 khác sử −1.052 Quốc kỳ Ý (tóm lược sửa đổi đã bị xóa) Thẻ: Đã được lùi sửa Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 • 10:2010:20, ngày 14 tháng 5 năm 2021 khác sử −880 Quốc kỳ Ý (tóm lược sửa đổi đã bị xóa) Thẻ: Đã được lùi sửa Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 • 10:1810:18, ngày 14 tháng 5 năm 2021 khác sử −564 Tân cổ điển (tóm lược sửa đổi đã bị xóa) Thẻ: Đã được lùi sửa Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 • 10:1610:16, ngày 14 tháng 5 năm 2021 khác sử −4.333 Tai biến mạch máu não (tóm lược sửa đổi đã bị xóa) Thẻ: Đã được lùi sửa Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 • 10:0910:09, ngày 14 tháng 5 năm 2021 khác sử −48 Jacques-Louis David (tóm lược sửa đổi đã bị xóa) Thẻ: Đã được lùi sửa Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 • 10:0810:08, ngày 14 tháng 5 năm 2021 khác sử −673 Cờ tam tài (tóm lược sửa đổi đã bị xóa) Thẻ: Đã được lùi sửa Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 • 10:0610:06, ngày 14 tháng 5 năm 2021 khác sử −386 Quốc kỳ (tóm lược sửa đổi đã bị xóa) Thẻ: Đã được lùi sửa Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 • 10:0410:04, ngày 14 tháng 5 năm 2021 khác sử −107 Quốc kỳ Pháp (tóm lược sửa đổi đã bị xóa) Thẻ: Đã được lùi sửa Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 • 10:0210:02, ngày 14 tháng 5 năm 2021 khác sử −2.831 Ukraina (tóm lược sửa đổi đã bị xóa) Thẻ: Đã được lùi sửa Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa ngày tháng năm Xóa chú thích
 • 09:5809:58, ngày 14 tháng 5 năm 2021 khác sử −5.867 Ukraina (tóm lược sửa đổi đã bị xóa) Thẻ: Đã được lùi sửa Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Thêm thẻ nowiki
 • 09:5309:53, ngày 14 tháng 5 năm 2021 khác sử −2.828 Ukraina (tóm lược sửa đổi đã bị xóa) Thẻ: Đã được lùi sửa Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa ngày tháng năm Xóa chú thích
 • 09:5009:50, ngày 14 tháng 5 năm 2021 khác sử −2.724 Ukraina (tóm lược sửa đổi đã bị xóa) Thẻ: Đã được lùi sửa Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa ngày tháng năm Xóa chú thích
 • 09:4709:47, ngày 14 tháng 5 năm 2021 khác sử −5.971 Ukraina (tóm lược sửa đổi đã bị xóa) Thẻ: Đã được lùi sửa Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động

ngày 25 tháng 10 năm 2018