Županovice, Jindřichův Hradec – Theo ngôn ngữ khác