Bắn súng tại Thế vận hội Mùa hè 2016 - 10 mét súng ngắn hơi nam – Theo ngôn ngữ khác