Ba môn phối hợp tại Thế vận hội Mùa hè 2016 – Theo ngôn ngữ khác