Charlotte Amalie, Quần đảo Virgin thuộc Mỹ – Theo ngôn ngữ khác