Hoàng tử Vincent của Đan Mạch – Theo ngôn ngữ khác