Sékou Sanogo (cầu thủ bóng đá) – Theo ngôn ngữ khác