Thể loại:Tổ chức thể thao thành lập thập niên 1880 – Theo ngôn ngữ khác