Thời kỳ Hậu nguyên của Ai Cập cổ đại – Theo ngôn ngữ khác