Vương triều thứ Hai của Ai Cập – Theo ngôn ngữ khác