Vương triều thứ Mười Ba của Ai Cập

Vương triều thứ Mười Ba của Ai Cập cổ đại (Vương triều thứ 13) là một triều đại vua cai trị Ai Cập trong một khoảng thời gian thuộc Thời kỳ Trung Vương quốc. Vương triều này được ước tính bắt đầu vào năm 1773 TCN và kết thúc năm 1650 trước Công nguyên và có thể là đã cùng tồn tại song song với Vương triều thứ Mười Bốn.[1]

Tượng của một người thuộc hoàng gia và người quản lý cao cấp Gebu, vương triều thứ 13, 1700 TCN, lấy từ đền thờ Amun ở Karnak.

Cai trị

sửa
Danh sách pharaon vương triều XIII
Tên vua Nơi chôn cất
Wegaf Khutawyre Không rõ
Ameny Intef IV (Amenemhet VI) Sankhibre Không rõ
Hor Awibre Dahshur, gần kim tự tháp của Amenemhet III
Sobekhotep II (Amenmehet VII) Sekhemre Khutawy Có khả năng là Kim tự tháp ở Dahshur
Khendjer Userkare Không rõ
Sobekhotep III Sekhemre Sewadjtawy Không rõ
Neferhotep I Khasekhemre Không rõ
Sobekhotep IV Khaneferre Không rõ
Merneferre Ay Không rõ
Merhotepre Không rõ
Sankhenre Sewadjtu Không rõ

Tham khảo

sửa
  1. ^ Shaw, Ian, ed. (2000). Lịch sử Oxford của Ai Cập cổ đại . Oxford University Press. p. 480. ISBN  0-19-815034-2.
  • Clayton, Peter A. Chronicle of the pharaon s: The Reign-by-Reign Record of the Rulers and Dynasties of Ancient Egypt. London: Thames & Hudson Ltd., 2006. ISBN 0-500-28628-0.
Vương triều trước Vương triều của Ai Cập Vương triều sau
Vương triều thứ 12 1803 − 1639 TCN Vương triều thứ 14