Khác biệt giữa các bản “Dòng Anh Em Giảng Thuyết”

==Tầm hoạt động==
Hiện nay dòng có mặt trên 62 [[quốc gia]] trên [[thế giới]], gồm 6.510 [[linh mục]] và [[tu sĩ]], 3502 nữ [[đan sĩ]], 32.500 nữ tu, 180.000 [[giáo dân]] ( thuộc Huynh đoàn giáo dân Đaminh).
===Dòng Anh Em Thuyết Giáo tại [Viẹt Nam]]===
 
Dòng đến [[Việt Nam]] vào năm [[1550]]. Hiện tại Việt Nam có 300 tu sĩ nam, 10 đan sĩ, 1.500 nữ tu, 103.000 giáo dân<ref>[http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/ghvienam/lichsu1.htm Sự Nghiệp Truyền Giáo tại Việt Nam (1533-1960)], Vietnamese Missionaries in Taiwan</ref>.
 
==Xem thêm==