Mở trình đơn chính

Các thay đổi

không có tóm lược sửa đổi
{{Chất lượng kém|ngày=16
{{clk}}
|tháng=02
|năm=2013
|lý do={{{1}}}}}
==Vị Trí==
 
27.513

lần sửa đổi