Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên”

#:Tôi ủng hộ hồi sửa đó của Magnifier. Thứ nhất, hồi sửa đó là hợp lý đối với cách làm việc tại Wikipedia. Vì trong khi nhiều người đang tranh luận về từng chi tiết, một sửa đổi có ảnh hưởng đến ngữ nghĩa của nội dung cần được thảo luận trước để tránh bút chiến. Thứ hai, khi làm hồi sửa đó Magnifier không có ý xem thường hay "độc tài", vì ngay khi đó Magnifier đã dùng ngôn ngữ "đằm tính" để mời Truong Thi Ly thảo luận (xem câu tóm lược sửa đổi). Tuy nhiên, tôi không theo dõi quá trình nên không rõ quan điểm trên có phù hợp với cả quá trình Magnifier tham gia sửa đổi bài đó hay không. Tôi chỉ khẳng định rằng nếu là tôi, tôi cũng sẽ thực hiện hồi sửa cụ thể trên. [[Thành viên:Tmct|Tmct]] ([[Thảo luận Thành viên:Tmct|thảo luận]]) 09:14, ngày 20 tháng 2 năm 2008 (UTC)
#::Tôi cũng đồng ý với Tmct. Magnifier chỉ revert để Truong Thi Ly thảo luận trước khi làm một sửa đổi lớn, đây là việc làm hàng ngày của Wikipedia không có gì "độc tài" trong việc làm đó. [[Thành viên:Mekong Bluesman|Mekong Bluesman]] ([[Thảo luận Thành viên:Mekong Bluesman|thảo luận]]) 15:28, ngày 20 tháng 2 năm 2008 (UTC)
#'''Phản đối''' --[[User:Lamb2|Lamb2]]- [[User talk: Lamb2|'''''(Talk)''''']] 03:32, ngày 21 tháng 2 năm 2008 (UTC)
 
;Trắng
#Phiếu trắng vì Magnifier còn đi học và việc đó quan trọng hơn Wikipedia. [[Thành viên:Mekong Bluesman|Mekong Bluesman]] ([[Thảo luận Thành viên:Mekong Bluesman|thảo luận]]) 10:28, ngày 19 tháng 2 năm 2008 (UTC)
758

lần sửa đổi