Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Biểu quyết xoá bài”

#Đồng ý xoá. [[Thành_viên:Apple|An Apple of Newton]] <sup>[[Thảo luận Thành viên:Apple|thảo luận]]</sup> 12:51, ngày 28 tháng 2 năm 2008 (UTC)
#Nhất trí xoá.--[[Thành viên:Trungda|Trungda]] ([[Thảo luận Thành viên:Trungda|thảo luận]]) 15:07, ngày 28 tháng 2 năm 2008 (UTC)
# Xóa. [[Thành viên:ChinTam|ChinTam]] ([[Thảo luận Thành viên:ChinTam|thảo luận]]) 17:49, ngày 28 tháng 2 năm 2008 (UTC)
 
;Giữ
1.203

lần sửa đổi