Khác biệt giữa các bản “Thảo luận:Vũ Văn Hóa Cập”

n
:''màu sắc chính trị (yêu nước chăng)'', nếu không có nguồn tôi coi đây là lời công kích cá nhân! Và ngừng thảo luận với bạn đồng thời chờ bảo quản viên giải quyết vấn đề.--[[Thành viên:Doãn Hiệu|Doãn Hiệu]] ([[Thảo luận Thành viên:Doãn Hiệu|thảo luận]]) 02:07, ngày 28 tháng 4 năm 2013 (UTC)
::Đây đâu phải là bài viết mà bạn yêu cầu dẫn nguồn. Tôi tấn công cá nhân ai vậy?--[[Thành viên:Cnbhkine|Cnbhkine]] ([[Thảo luận Thành viên:Cnbhkine|thảo luận]]) 02:11, ngày 28 tháng 4 năm 2013 (UTC)
 
Hoàng đệ đoán mò một hồi cũng ra. Nhưng tụng để là thằng nào? --[[Đặc biệt:Đóng góp/123.24.246.122|123.24.246.122]] ([[Thảo luận Thành viên:123.24.246.122|thảo luận]])
 
== Chú thích tiếng Hán ngay sau tên ==
Người dùng vô danh