Felo

Gia nhập ngày 8 tháng 3 năm 2013
không có tóm lược sửa đổi
(BQV đây gọi gì BQV)
Thế còn việc viết bậy vào trang thành viên của ta? Xóa mau! [[Thành viên:Lung Chuỳ|Lung Chuỳ]] ([[Thảo luận Thành viên:Lung Chuỳ|thảo luận]]) 13:05, ngày 11 tháng 5 năm 2013 (UTC)
 
Xóa dòng viết bậy đi thì ta không sửa trang này nữa. [[Thành viên:Lung Chuỳ|Lung Chuỳ]] ([[Thảo luận Thành viên:Lung Chuỳ|thảo luận]]) 13:18, ngày 11 tháng 5 năm 2013 (UTC)
31

lần sửa đổi