Khác biệt giữa các bản “Heavy metal”

không có tóm lược sửa đổi
n (DangTungDuong đã đổi Nhạc heavy metal thành Heavy metal qua đổi hướng: không cần thiết)
{{Infobox Musicmusic genre
|name=Heavy metal
|bgcolor=#BB0022
|color=white
|stylistic_origins= [[Blues- rock]], [[psychedelic rock]]<!-- Note: Do not add "hard rock" here. As described in article, "heavy metal" and "hard rock" were synonymous for a decade—one did not precede the other. -->
|cultural_origins=LateCuối 1960sthập niên 1960, <br>[[Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland|United KingdomUK]] and [[Hoa Kỳ]]
|instruments=[[Ghi-ta|#Ghi-ta điện|Guitar điện]]{{•}} [[Ghi-ta|#Ghi-ta đệm|guitar bass]]{{•}} [[Drum kit|bộ trống]]s{{•}} [[SingingCa sĩ|vocalshát]]{{•}} [[Keyboard instrument|keyboardskeyboard]]
|popularity=WorldwideTrên toàn thế giới, latecuối thập niên 1960s–present1960–nay
|derivatives=
|subgenrelist=Heavy metal subgenres