Khác biệt giữa các bản “Sóc bay”

n
(Tên khoa học đặt trước)
*** ''[[Hylopetes lepidus]]'' - [[Sóc bay má xám]]
*** ''[[Hylopetes nigripes]]'' - [[Sóc bay Palawan]]
*** ''[[Hylopetes phayrei]]'' - [[Sóc bay Đông Dương]]
*** ''[[Hylopetes platyurus]]'' - [[Sóc bay Jentink]]
*** ''[[Hylopetes sipora]]'' - [[Sóc bay Sipora]]