Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Phiên phiệt”

Trang mới: '''Chính thể đầu sỏ thời Meiji''', với các nhà sử học là tầng lớp nắm quyền mới thời Meiji Nhật Bản, là một nhóm đặc quyền, sử dụ...
(Trang mới: '''Chính thể đầu sỏ thời Meiji''', với các nhà sử học là tầng lớp nắm quyền mới thời Meiji Nhật Bản, là một nhóm đặc quyền, sử dụ...)
(Không có sự khác biệt)