Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Hà Tiến”

Cuộc xung đột giữa Hà Tiến và các lực lượng đối lập được [[tiểu thuyết]] [[Tam Quốc diễn nghĩa]] của [[La Quán Trung]] kể khá gần với sử sách. Về cái chết của [[Đổng thái hậu]], Tam Quốc diễn nghĩa kể rằng do Hà Tiến sai người mang rượu độc tới.
 
Về cái chết của Hà Tiến, La Quán Trung tường thuật việc Trương Nhượng dùng lệnh của Hà thái hậu gọi ông vào cung để giết hại. Việc ông gọi [[Đổng Trác]] vào kinh được [[Tào Tháo]] kết luận ông chính là người “làm loạn thiên hạ”.
 
Trong bài ca tóm tắt truyện Tam Quốc diễn nghĩa ở sau hồi cuối cùng, [[La Quán Trung]] cũng nhắc đến Hà Tiến ở câu thứ 7: ''"Tiếc thay Hà Tiến vô tài"''.
 
==Xem thêm==
61.977

lần sửa đổi