Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/Chiều về trên sông”

Bài viết không gợi lên bất cứ một cảm giác nào về sự nổi bật. [[Thành viên:Gaconnhanhnhen|Gaconnhanhnhen]] ([[Thảo luận Thành viên:Gaconnhanhnhen|thảo luận]]) 12:11, ngày 1 tháng 9 năm 2013 (UTC)
;Xóa
#{{bqx}} Bài này có thể xóa nhanh mà không cần biểu quyết vì không bách khoa và chất lượng kém.[[User:Che Guevara VN|<span style="font-weight:bold; color:blue; text-shadow:grey 0.4em 0.4em 0.5em; letter-spacing: 2px; padding: 1px 3px;"> <i>Che Guevara</i></span>]]<sup><font color=green>[[thảo luận Thành viên:Che Guevara VN#footer|''nhắn tin'']]</font></sup> 10:17, ngày 11 tháng 9 năm 2013 (UTC)
#{{bqx}} Bài viết không nguồn, nội dung suy diễn, tự cho là đúng (nghiên cứu gốc - original research). [[Thành viên:Gaconnhanhnhen|Gaconnhanhnhen]] ([[Thảo luận Thành viên:Gaconnhanhnhen|thảo luận]]) 12:11, ngày 1 tháng 9 năm 2013 (UTC)
#{{bqx}} Nên nhập vào bài [[Phạm Duy]]. Nhạc sĩ tuy nổi bật nhưng bài hát này không rõ.--[[Thành viên:Kính chiếu|Nên Xóa]] ([[Thảo luận Thành viên:Kính chiếu|thảo luận]]) 09:15, ngày 7 tháng 9 năm 2013 (UTC)