Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Thiên hoàng Ankō”

Trang mới: {{nihongo|'''Thiên hoàng Ankō'''|安康天皇,|''Ankō-tennō''|An Khang Thiên hoàng}} là Thiên hoàng thứ 20 của Nhật Bản theo trật tự kế vị truyền thống...
(Trang mới: {{nihongo|'''Thiên hoàng Ankō'''|安康天皇,|''Ankō-tennō''|An Khang Thiên hoàng}} là Thiên hoàng thứ 20 của Nhật Bản theo trật tự kế vị truyền thống...)
(Không có sự khác biệt)