Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Bản mẫu:Hộp thông báo hình”

không có tóm lược sửa đổi
n (clean up, replaced: {{Documentation → {{Tài liệu using AWB)
Không có tóm lược sửa đổi
<table class="plainlinks imboxambox
{{#switch:{{{type|{{{loại|}}}}}}
| speedy|xóa nhanh = imboxambox-speedy
| delete|xóa = imboxambox-delete
| content|nội dung = imboxambox-content
| style|văn phong = imboxambox-style
| move|di chuyển = imboxambox-move
| protection|khóa = imboxambox-protection
| license|giấy phép = imboxambox-license
| featured|chọn lọc = imboxambox-featured
| notice|chú ý <!-- notice = default -->
| #default = imboxambox-notice
}}" style="{{{style|{{{kiểu|}}}}}}">
<tr>
{{#ifeq:{{{image|{{{hình|}}}}}}|không
| <!-- No image. Cell with some width or padding necessary for text cell to have 100% width. --><td style="border: none; padding: 1px;"></td>
| <td class="mboxambox-image">
{{#if:{{{image|{{{hình|}}}}}}
| {{{image|{{{hình}}}}}}
| {{#switch:{{{type|{{{loại|}}}}}}
| speedy|xóa nhanh = [[Tập tin:Imbox Commons-emblem-speedy deletion.pngsvg|40x40px44px|link=|alt=]]
| delete|xóa = [[Tập tin:Imbox deletionCommons-emblem-speedy.pngsvg|40x40px44px|link=|alt=]]
| content|nội dung = [[Tập tin:Imbox contentCommons-emblem-issue.pngsvg|40x40px44px|link=|alt=]]
| style|văn phong = [[Tập tin:Imbox styleCommons-emblem-copyedit.pngsvg|40x40px44px|link=|alt=]]
| move|di chuyển = [[Tập tin:Ambox_moveCommons-emblem-merge.pngsvg|40x40px44px|link=|alt=]]
| protection|khóa = [[Tập tin:Imbox protectionCommons-emblem-padlock.pngsvg|40x40px44px|link=|alt=]]
| license|giấy phép = [[Tập tin:Imbox licenseCommons-emblem-legal.pngsvg|40x40px44px|link=|alt=]]
| featured|chọn lọc = [[Tập tin:Imbox featured.png|40x40px40px|link=|alt=]]
| notice|chú ý <!-- notice = default -->
| #default = [[Tập tin:Imbox Commons-emblem-notice.pngsvg|40x40px44px|link=|alt=]]
}}
}}</td>
}}
<td class="mboxambox-text" style="{{{textstyle|{{{kiểu chữ|}}}}}}"> {{{text|{{{chữ}}}}}} </td>
{{#if:{{{imageright|{{{hình phải|}}}}}}
| <td class="mboxambox-imageright"> {{{imageright|{{{hình phải}}}}}} </td>
}}
</tr>
{{#if:{{{below|{{{dưới|}}}}}}
| <tr><td colspan={{#if:{{{imageright|{{{hình phải|}}}}}}|3|2}} class="mboxambox-text" style="{{{textstyle|{{{kiểu chữ|}}}}}}"> {{{below|{{{dưới}}}}}} </td></tr>
}}
</table><!-- Detect and report usage with faulty "type" parameter: