Tuankiet65-Bot
Người chủ Tuankiet65
Thư viện / khuôn khổ AWB
Môi trường / hệ điều hành Windows XP x64 @ VirtualBox @ Ubuntu 12.10
04:55, ngày 21 tháng 2 năm 2013 (UTC)
5.098

Bot của Tuankiet65