Khác biệt giữa các bản “Vùng kinh tế của Nga”

#Khu tự trị [[Nenets]]<br>
#[[Vologda (tỉnh)|Vologda]]<br>
|width=60|
|
*[[Vùng kinh tế Bắc Kavkaz|Vùng Bắc Kavkaz]] ({{lang|ru|Северо-Кавказский}}, ''Severo-Kavkazsky'')<br>
#[[Ulyanovsk (tỉnh)|Ulyanovsk]]<br>
#[[Volgograd (tỉnh)|Volgograd]]<br>
<br>
*[[Vùng kinh tế Volga-Vyatka|Vùng Volga-Vyatka]] ({{lang|ru|Волго-Вятский}}, ''Volgo-Vyatsky'')<br>
#[[Chuvashia|Chuvash Republic]]<br>
#[[Kirov (tỉnh)|Kirov]]<br>
#Cộng hòa [[Mari El]]<br>
#Cộng hòa [[Mordovia]]<br>
#[[Nizhny Novgorod (tỉnh)|Nizhny Novgorod]]<br>
<br>
*[[Vùng kinh tế Ural|Vùng Ural]] ({{lang|ru|Уральский}}, ''Uralsky'')<br>
#[[Sverdlovsk (tỉnh)|Sverdlovsk]]<br>
#Cộng hòa [[Udmurtia]]<br>
<br>
*[[Vùng kinh tế Volga-Vyatka|Vùng Volga-Vyatka]] ({{lang|ru|Волго-Вятский}}, ''Volgo-Vyatsky'')<br>
#[[Chuvashia|Chuvash Republic]]<br>
#[[Kirov (tỉnh)|Kirov]]<br>
#Cộng hòa [[Mari El]]<br>
#Cộng hòa [[Mordovia]]<br>
#[[Nizhny Novgorod (tỉnh)|Nizhny Novgorod]]<br>
|width=60|
|
*[[Vùng kinh tế Tây Siberi|Vùng Tây Siberi]] ({{lang|ru|Западно-Сибирский}}, ''Zapadno-Sibirsky'')<br>
#[[Tyumen (tỉnh)|Tyumen]]<br>
#Khu tự trị [[Yamalo-Nenets]]<br>
<br>
|width=60|
|
*[[Vùng kinh tế Siberi|Vùng Đông Siberi]] ({{lang|ru|Восточно-Сибирский}}, ''Vostochno-Sibirsky'')<br>
#Cộng hòa [[Buryatia]]<br>
#Cộng hòa [[Sakha]]<br>
#[[Sakhalin (tỉnh)|Sakhalin]]<br>
<br>
|width=60|
|
*[[Vùng kinh tế Kaliningrad|Vùng Kaliningrad]] {{lang|ru|Калининградский}}), ''Kaliningradsky'')<br>
#[[Kaliningrad (tỉnh)|Kalinigrad]]<br>