Khác biệt giữa các bản “Vương quốc xe hơi 2”

Trang mới: “{{Infobox film | name = Câu chuyện đồ chơi | image = Cars_2_Poster.jpg | caption = Poster chính thức | director = John Lasseter | producer…”
(Trang mới: “{{Infobox film | name = Câu chuyện đồ chơi | image = Cars_2_Poster.jpg | caption = Poster chính thức | director = John Lasseter | producer…”)
(Không có sự khác biệt)
Người dùng vô danh