Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Xuất khẩu”

n (Đã lùi lại sửa đổi của Mrtuanqn (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của Gia Nạp nhân)
* Khi các nhân tố liên quan đến [[chi phí]] [[sản xuất]] hàng xuất khẩu ở trong nước không thay đổi, giá trị xuất khẩu phụ thuộc vào [[thu nhập (định hướng)|thu nhập]] của nước ngoài và vào [[tỷ giá hối đoái]]
** [[Thu nhập (định hướng)|Thu nhập]] của nước ngoài tăng (cũng có nghĩa là khi [[tăng trưởng kinh tế]] của nước ngoài tăng tốc), thì giá trị xuất khẩu có cơ hội tăng lên.
** [[Tỷ giá hối đoái]] tăng (tức là [[tiền tệ]] trong nước mất giá so với [[ngoại hối|ngoại tệ]]), thì giá trị xuất khẩu cũng có thể tăng nhờ giá hàng tính bằng [[ngoại hối|ngoại tệ]] thu được và quy đổi về tiền trong nước trở nên cao hơn.
 
== Xuất khẩu với tăng trưởng kinh tế ==
61.983

lần sửa đổi