Nh.Nguyen

Tham gia ngày 14 tháng 12 năm 2013
Trang mới: “{{cquote| <center>'''Kì tích là tên gọi khác của sự nổ lực.'''</center> <small>(trích To the Beautiful You)</small> |}} {{babel-1|vi}} Xin ch…”
(Trang mới: “{{cquote| <center>'''Kì tích là tên gọi khác của sự nổ lực.'''</center> <small>(trích To the Beautiful You)</small> |}} {{babel-1|vi}} Xin ch…”)
(Không có sự khác biệt)